Vytvořte fakturu

PROF-Systém - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROF-Systém
IČO 31338852
TIN 2020411734
DIČ SK2020411734
Datum vytvoření 14 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROF-Systém
Fedinova 16
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 50 234 €
Zisk -4 118 €
Kapitál 108 191 €
Vlastní kapitál 32 809 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905715870
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 69,175
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 33,043
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 33,043
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,987
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,368
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,688
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 35,710
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,890
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,890
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 23,917
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,869
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,869
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,903
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 16
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 7,887
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 422
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 422
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,175
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 28,691
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,031
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 11,806
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 11,806
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,118
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,484
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 547
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 547
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,937
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,711
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,711
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,270
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,956
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 50,234
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 50,234
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 29,002
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 10,913
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,319
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,391
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 36,067
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,292
D. Služby (účtová skupina 51) 1,282
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,725
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,476
4. Sociální náklady (527, 528) 25
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 926
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,088
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,088
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,157
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,593
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 163
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 156
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 124
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 124
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 39
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,118
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,118
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31338852 TIN: 2020411734 DIČ: SK2020411734
 • Sídlo: PROF-Systém, Fedinova 16, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marián Podlužanský Chrasťova 34 Bratislava 16.05.1995
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Marián Podlužanský 3 320 € (50%) Chrasťova 34 Bratislava
  Ľudmila Podlužanská 3 320 € (50%) Chrasťova 34 Bratislava 831 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.11.2007Nové sidlo:
   Fedinova 16 Bratislava 851 01
   06.11.2007Zrušené sidlo:
   Zadunajská 7 Bratislava 851 01
   09.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Chrasťova 34 Bratislava Vznik funkcie: 16.05.1995
   08.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Chrasťova 34 Bratislava 831 01
   Ing. Marián Podlužanský Chrasťova 34 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Zadunajská 7 Bratislava
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   16.05.1995Noví spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Zadunajská 7 Bratislava
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Podlužanský Zadunajská 7 Bratislava
   15.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Zadunajská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Podlužanská
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   PROF-Systém s r.o.
   Nové sidlo:
   Zadunajská 7 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie stavebných prác
   Noví spoločníci:
   Ľudmila Podlužanská Zadunajská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľudmila Podlužanská