Vytvořte fakturu

TATRA FILM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Obchodní název TATRA FILM
Stav Zničeno
IČO 31338925
TIN 2020313658
DIČ SK2020313658
Datum vytvoření 30 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA FILM
Vajnorská 89
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 536 481 €
Zisk -27 878 €
Kapitál 885 095 €
Vlastní kapitál -303 493 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244642110, +421244642120
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 382,380
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 60,290
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 60,290
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 60,290
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 321,547
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,785
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,785
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 295,413
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 255,574
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,955
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,619
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 39,839
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,349
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 27
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 21,322
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 543
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 170
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 373
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 382,380
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -665,467
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,278
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,377
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,377
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -656,244
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 133,200
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -789,444
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,878
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,047,847
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6,291
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,463
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,828
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 138,702
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 850,243
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 176,205
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,491
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,714
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 274,183
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 391,946
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,755
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 529
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,625
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,611
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,611
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,000
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 245,587
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 536,481
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 52,900
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 192,687
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 271,571
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,323
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 566,859
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,927
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 29,248
D. Služby (účtová skupina 51) 168,672
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 43,224
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 38,183
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,041
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,482
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 74,029
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 74,029
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 232,350
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 927
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -30,378
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,740
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,104
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,889
2. Ostatní náklady (562A) 5,889
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,214
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,101
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,479
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -10,601
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,302
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -13,903
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -27,878
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016
 • IČO :31338925 TIN: 2020313658 DIČ: SK2020313658
 • Sídlo: TATRA FILM, Vajnorská 89, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Prosinec 1992
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.12.2016Zrušené obchodné meno:
   TATRA FILM spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   15.08.2005Nové sidlo:
   Vajnorská 89 Bratislava 831 04
   30.12.1992Nové obchodné meno:
   TATRA FILM spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným