Vytvořte fakturu

ZUMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZUMA
Stav V likvidaci
IČO 31339042
TIN 2020891334
Datum vytvoření 18 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZUMA
Š. Králika 10
84107
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 347
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 347
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 347
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,340
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 443
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,218
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,679
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 4,687
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,320
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 3,320
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 3,320
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,367
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,367
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,595
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -228
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4247710.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31339042 TIN: 2020891334
 • Sídlo: ZUMA, Š. Králika 10, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Zukal 1 992 € (30%) Bratislava
  Ing. Peter Macek 1 328 € (20%) Bratislava
  Ing. Peter Zukal 1 992 € (30%) Bratislava
  Vladimír Kristian 1 328 € (20%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   13.07.2001Nové obchodné meno:
   ZUMA spol. s r.o. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   12.07.2001Zrušené obchodné meno:
   ZUMA spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Zukal
   10.09.1993Noví spoločníci:
   Ing. Peter Zukal Š. Králika 10 Bratislava
   Vladimír Kristian Vlastenecké nám. 7 Bratislava
   09.09.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Zukal Š. Králika 10 Bratislava
   18.12.1992Nové obchodné meno:
   ZUMA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Š. Králika 10 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   čistiace služby
   prípravné práce pre stavbu
   zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Jozef Zukal Sadmelijská 3 Bratislava
   Ing. Peter Macek P. Horova 11 Bratislava
   Ing. Peter Zukal Š. Králika 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Zukal