Vytvořte fakturu

SECURITY KOBRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SECURITY KOBRA
IČO 31339182
TIN 2020350431
DIČ SK2020350431
Datum vytvoření 18 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SECURITY KOBRA
Na úvrati 51
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 99 398 €
Zisk -14 073 €
Kapitál 7 272 €
Vlastní kapitál -15 235 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243336722
Fax(y) 0243336722
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 -3,826
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -3,826
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 0
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,653
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,653
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 -3,826
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,646
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 437
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 437
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 2,995
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 2,995
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -37,976
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -37,976
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,073
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,820
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,268
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,357
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,357
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,671
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 240
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 14,552
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 99,398
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 97,483
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,915
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 113,471
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 22,788
D. Služby (účtová skupina 51) 27,090
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 62,828
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 46,244
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 16,317
4. Sociální náklady (527, 528) 267
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 247
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 518
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,073
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,605
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,073
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 0
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,073
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31339182 TIN: 2020350431 DIČ: SK2020350431
 • Sídlo: SECURITY KOBRA, Na úvrati 51, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava 17.07.1998
  Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava 17.07.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Viliam Teslovič 1 560 € (22.4%) Jirásková 6 Bratislava
  Pavol Neckár 1 560 € (22.4%) Wolkrová 19 Bratislava
  Vladimír Čunderlík 1 527 € (21.9%) Gessayova 25 Bratislava 851 03
  Darina Feketeová 1 162 € (16.7%) Bratislava
  Ing. Ľubomíra Bošanská 1 162 € (16.7%) Strečnianska 12 Bratislava 851 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.08.2008Noví spoločníci:
   Vladimír Čunderlík Gessayova 25 Bratislava 851 03
   Viliam Teslovič Jiráskova 6 Bratislava 851 01
   Pavol Neckár Wolkrova 19 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomíra Bošanská Strečnianska 12 Bratislava 851 01
   12.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomíra Bošanská Jasovská 12 Bratislava
   Ľubomír Bradavka Veterná 1703/23 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   04.01.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
   projektovanie elektrických zariadení
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   07.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   25.01.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomíra Bošanská Jasovská 12 Bratislava
   24.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   13.11.2002Zrušeny predmety činnosti:
   ochrana osôb a majetku
   03.04.2000Noví spoločníci:
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Ľubomír Bradavka Veterná 1703/23 Ivánka pri Dunaji
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   02.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Bradavka Astrová 14 Bratislava
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   Peter Gembický Kubačova 17 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   17.07.1998Noví spoločníci:
   Ľubomír Bradavka Astrová 14 Bratislava
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   Peter Gembický Kubačova 17 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Bradavka Astrová 14 Bratislava
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   Peter Gembický Kubačova 17 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   02.12.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie, montáž, servis a revízie elektronických požiarnych zariadení
   ochrana osôb a majetku
   10.08.1994Noví spoločníci:
   Ľubomír Bradavka Astrová 14 Bratislava
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   Peter Gembický Kubačova 17 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   09.08.1994Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Bradavka Astrová 14 Bratislava
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Marián Dlugoš Jasovská 21 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   Peter Gembický Kubačova 17 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Dlugoš Jasovská 21 Bratislava
   22.07.1993Nové sidlo:
   Na úvrati 51 Bratislava 821 04
   21.07.1993Zrušené sidlo:
   Holíčska 11 Bratislava 851 07
   18.12.1992Nové obchodné meno:
   SECURITY KOBRA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holíčska 11 Bratislava 851 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečovacej techniky
   montáž, projektovanie, servis, revízie elektronických zabezpečovacích systémov
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Bradavka Astrová 14 Bratislava
   Vladimír Čunderlík Gessayová 25 Bratislava
   Marián Dlugoš Jasovská 21 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Ľubomír Gala Jasovská 12 Bratislava
   Peter Gembický Kubačova 17 Bratislava
   Pavol Neckár Wolkrová 19 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marián Dlugoš Jasovská 21 Bratislava
   Darina Feketeová Jókaiho 38 Bratislava
   Viliam Teslovič Jirásková 6 Bratislava