Vytvořte fakturu

MUSIC FORUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Obchodní název MUSIC FORUM
IČO 31339191
TIN 2020351300
DIČ SK2020351300
Datum vytvoření 14 Prosinec 1992
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo MUSIC FORUM
Jungmannova 18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 192 900 €
Kapitál 79 872 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254430998, 0908709895
Mobile(y) 0908709895
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 95,849
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,514
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,514
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,514
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 85,335
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 51,474
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 51,474
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,681
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,681
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,681
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,180
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,227
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,953
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 95,849
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 95,849
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 95,849
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50,853
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,853
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 39,390
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,606
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 192,900
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 72,324
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 120,576
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 191,389
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 42,578
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,050
D. Služby (účtová skupina 51) 138,823
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,468
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,468
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 470
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,511
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,449
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 44
XII. Kurzové zisky (663) 44
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,305
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 310
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 995
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,261
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 250
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 250
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016
 • IČO :31339191 TIN: 2020351300 DIČ: SK2020351300
 • Sídlo: MUSIC FORUM, Jungmannova 18, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Prosinec 1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Vlasta Valentovičová 0 € (0%) Majerníkova 26 Bratislava 841 05
  Gregor Valentovič 0 € (0%) Bratislava - mestská časť Staré mesto 841 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.04.2016Noví spoločníci:
   Gregor Valentovič Majerníkova 26 Bratislava - mestská časť Staré mesto 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Gregor Valentovič Majerníkova 26 Bratislava - mestská časť Staré mesto 841 05 Vznik funkcie: 23.03.2016
   03.02.2003Noví spoločníci:
   Vlasta Valentovičová Majerníkova 26 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   spoločníci
   Vlasta Valentovičová Majerníkova 26 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.12.1992
   17.10.1995Nové sidlo:
   Jungmannova 18 Bratislava 851 01
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   MUSIC FORUM v.o.s.
   Nová právna forma:
   Verejná obchodná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklama a propagácia
   vydavateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti kultúry