Vytvořte fakturu

IMMOB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.01.2017
Basic information
Obchodní název IMMOB
IČO 31339221
TIN 2020328838
DIČ SK2020328838
Datum vytvoření 09 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMMOB
Martinská 31
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 134 520 €
Zisk -28 464 €
Kapitál 333 193 €
Vlastní kapitál 149 001 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243420145
Date of updating data: 10.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 327,452
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 210,082
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 210,082
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 202,580
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,832
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 670
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 117,312
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,894
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,890
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 106,418
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,107
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 102,311
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 58
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 58
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 327,452
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,260
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,926
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,926
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 166,158
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 166,158
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -28,464
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,192
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 178,623
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 178,623
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 178,623
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 569
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 569
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 569
Date of updating data: 10.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 134,400
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 134,520
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 134,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 120
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 161,991
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,674
D. Služby (účtová skupina 51) 147,412
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,503
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,918
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,918
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 484
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,471
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -17,686
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 42
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 42
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,502
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 962
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 962
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -28,464
Date of updating data: 10.01.2017
Date of updating data: 10.01.2017