Vytvořte fakturu

GOLDTIME - BL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GOLDTIME - BL
IČO 31339361
TIN 2020299996
DIČ SK2020299996
Datum vytvoření 18 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOLDTIME - BL
Rezedova 5
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 516 609 €
Zisk 5 614 €
Kapitál 955 024 €
Vlastní kapitál 258 865 €
Kontaktní informace
Email balogh@goldtime.sk
webové stránky http://www.corial.sk;http://www.goldtime.sk
Telefon(y) +421243422975, +421243425168
Mobile(y) +421903459486, +421903459491, +421903659490
Fax(y) 0243422973
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 946,329
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 133,387
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 133,387
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 79,198
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 54,189
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 805,591
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 568,730
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53,478
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 515,252
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 54,081
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 54,081
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 174,443
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 97,999
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,999
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 76,444
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,337
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,337
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,351
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,351
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 946,329
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,479
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 555,169
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -303,607
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8,108
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -311,715
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,614
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 681,850
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 175,000
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 175,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 427,851
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 329,934
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 329,934
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 19,133
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,602
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 63,182
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 22,705
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,342
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,363
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 56,294
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,516,609
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,484,191
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,302
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,056
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,060
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,467,172
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 796,296
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 58,354
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -1,461
D. Služby (účtová skupina 51) 225,553
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 318,703
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 225,130
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 80,963
4. Sociální náklady (527, 528) 12,610
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 241
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 60,483
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 60,483
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,988
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,015
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 49,437
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 427,751
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,133
XII. Kurzové zisky (663) 1,133
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 39,238
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,731
2. Ostatní náklady (562A) 5,731
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12,602
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 20,905
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,105
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,332
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,718
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,569
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,149
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,614
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31339361 TIN: 2020299996 DIČ: SK2020299996
 • Sídlo: GOLDTIME - BL, Rezedova 5, 82101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jaroslav Malgot konateľ Rajecká 5 Bratislava 821 07 17.01.2001
  Ing. Jiří Jára konateľ Dobřichovická 749 Černošice 252 28 Česká republika 30.01.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  GOLDTIME a.s. 6 639 € (100%) Praha 8 180 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.07.2008Nové sidlo:
   Rezedova 5 Bratislava 821 01
   09.07.2008Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   26.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jára - konateľ Dobřichovická 749 Černošice 252 28 Česká republika Vznik funkcie: 30.01.2001
   25.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jára - konateľ Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika Vznik funkcie: 30.01.2001
   27.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Malgot - konateľ Rajecká 5 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 17.01.2001
   Ing. Jiří Jára - konateľ Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika Vznik funkcie: 30.01.2001
   26.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Malgot Rajecká 5 Bratislava
   Ing. Jiří Jára Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika
   28.02.2002Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   GOLDTIME a.s. IČO: 18 629 814 U Libeňského pivovaru 10/2015 Praha 8 180 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jára Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika
   27.02.2002Zrušené sidlo:
   Konopná 5 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   GOLDTIME a.s. IČO: 18 629 814 Vodičkova 17 Praha 1 Česká republika
   01.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Malgot Rajecká 5 Bratislava
   28.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Trebatický Žehrianska 5 Bratislava
   26.03.1999Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj drahých kovov
   Noví spoločníci:
   GOLDTIME a.s. IČO: 18 629 814 Vodičkova 17 Praha 1 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebatický Žehrianska 5 Bratislava
   25.03.1999Zrušeny spoločníci:
   GOLDTIME a.s. Vodičkova 17 Praha 1 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebatický Žehrianska 5 Bratislava
   05.04.1995Nové sidlo:
   Konopná 5 Bratislava 821 05
   04.04.1995Zrušené sidlo:
   Teslova 30 Bratislava 821 02
   25.11.1993Nové sidlo:
   Teslova 30 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Trebatický Žehrianska 5 Bratislava
   24.11.1993Zrušené sidlo:
   Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jára Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika
   18.12.1992Nové obchodné meno:
   GOLDTIME - BL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, nákup a predaj, hodinárstvo
   Noví spoločníci:
   GOLDTIME a.s. Vodičkova 17 Praha 1 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jiří Jára Kamzíkova 3 Praha 1 Česká republika