Vytvořte fakturu

SLOVSTAVBA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SLOVSTAVBA
IČO 31339433
TIN 2020295431
DIČ SK2020295431
Datum vytvoření 22 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVSTAVBA
Mickiewiczova 10
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 29 324 €
Zisk -26 367 €
Kapitál 1 103 613 €
Vlastní kapitál 171 293 €
Kontaktní informace
Email slovstavbask@gmail.com
Telefon(y) 0905718803
Mobile(y) 0905718803
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 495,603
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 495,603
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 24,524
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 586,394
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 208,887
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 111,949
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 118
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,081,997
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 144,925
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 10,378
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 10,378
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 160,582
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -26,367
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 937,072
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 18,032
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 891,489
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 467,346
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6,034
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -5,817
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 423,926
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 27,551
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 29,324
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,344
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,980
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 53,417
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,759
C. Služby (účtová skupina 51) 3,662
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,711
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,672
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 20,823
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,790
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -24,093
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,923
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,314
M. Úrokové náklady (562) 1
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,313
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,314
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -25,407
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -26,367
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31339433 TIN: 2020295431 DIČ: SK2020295431
 • Sídlo: SLOVSTAVBA, Mickiewiczova 10, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Roman Sklár Poľská 2 Bratislava 22.12.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Roman Sklár 6 639 € (100%) Poľská 2 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.10.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Roman Sklár Poľská 2 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Sklár Poľská 2 Bratislava
   21.11.1994Nové sidlo:
   Mickiewiczova 10 Bratislava 811 07
   20.11.1994Zrušené sidlo:
   Poľská 2 Bratislava 811 07
   22.12.1992Nové obchodné meno:
   SLOVSTAVBA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Poľská 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   marketing
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Sklár Poľská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Roman Sklár Poľská 2 Bratislava