Vytvořte fakturu

sanofi-aventis Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2016
Basic information
Obchodní název sanofi-aventis Slovakia
IČO 31339450
TIN 2020299116
DIČ SK7020000240
Datum vytvoření 05 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo sanofi-aventis Slovakia
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 116 332 953 €
Zisk 141 935 €
Kapitál 54 033 366 €
Vlastní kapitál 6 221 173 €
Kontaktní informace
Email eleonora.petroova@sanofi.com
Telefon(y) 0233100210
Date of updating data: 26.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 49,187,296
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,168
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,168
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,168
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,170,517
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 25,965,410
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 25,965,410
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 449,761
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 449,761
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,545,654
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 22,429,044
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,952,091
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,476,953
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 116,610
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 209,692
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 209,692
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,611
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 15,611
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,187,296
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,363,108
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 233,487
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 233,487
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,931
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 28,996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 28,996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 5,943,759
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,943,759
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 141,935
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,824,188
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 10,301
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 10,301
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 41,333,272
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,666,242
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,654,400
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,842
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 29,617,283
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,382
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,118
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,035,155
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 92
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,480,615
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 205,355
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,275,260
Date of updating data: 26.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 116,332,953
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 116,332,953
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 111,018,951
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,088,170
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,225,832
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 115,251,111
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 110,156,538
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,656
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 746,705
D. Služby (účtová skupina 51) 1,552,307
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 227,178
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 159,020
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 64,342
4. Sociální náklady (527, 528) 3,816
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 247
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,276
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,276
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,557,204
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,081,842
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,641,915
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 61
XII. Kurzové zisky (663) 61
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 116,325
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 85,804
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 85,804
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 35
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 30,486
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116,264
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 965,578
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 823,643
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 384,778
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 438,865
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 141,935
Date of updating data: 26.01.2016
Date of updating data: 26.01.2016