Vytvořte fakturu

IMEX, IMEX, /skrátený názov/ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IMEX, IMEX, /skrátený názov/
IČO 31339468
TIN 2020852328
Datum vytvoření 04 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMEX, IMEX, /skrátený názov/
Vajanského nábrežie 15
81638
Bratislava
Financial information
Kapitál 1 759 €
Vlastní kapitál -34 522 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,759
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,759
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,759
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 697
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 697
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,062
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,759
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,522
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 16,597
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -51,119
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -51,119
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,281
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,850
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 11,850
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,302
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 67
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 929
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,306
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,129
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4194170.tif
Date of updating data: 25.06.2015