Vytvořte fakturu

SPACElab - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SPACElab
IČO 31339565
TIN 2020903115
DIČ SK2020903115
Datum vytvoření 08 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPACElab
Sibírska 7
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 431 884 €
Zisk 203 213 €
Kapitál 69 550 €
Vlastní kapitál -264 786 €
Kontaktní informace
Email info@alcoholkiller.com
Telefon(y) 0249110311, 0249110340, 0249110320, 0903947794
Mobile(y) 0908965111, 0903947794
Fax(y) 0249110320
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 17,442
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 17,442
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,442
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,067
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 10,489
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,940
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,357
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 77,509
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -190,751
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 759
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -401,362
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 203,213
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 268,260
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 78,645
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 188,442
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 121,759
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 186
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,784
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 64,713
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 245
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 928
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 431,884
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 431,928
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,194
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,150
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 219,363
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 123,799
C. Služby (účtová skupina 51) 87,051
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 2,130
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 233
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 4,591
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) -1,172
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,731
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 212,521
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 217,884
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 6
X. Úrokové výnosy (662) 6
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8,353
M. Úrokové náklady (562) 8,111
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 242
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,347
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 204,174
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 961
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 203,213
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015