Vytvořte fakturu

KUEHNE + NAGEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.10.2016
Basic information
Obchodní název KUEHNE + NAGEL
IČO 31339603
TIN 2020301327
DIČ SK2020301327
Datum vytvoření 07 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KUEHNE + NAGEL
Pestovateľská 9
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 44 639 720 €
Zisk 240 078 €
Kapitál 5 796 017 €
Vlastní kapitál 2 040 190 €
Kontaktní informace
Email info@kuehne-nagel.com
webové stránky http://www.kuehne-nagel.sk;http://www.kuehne-nagel.com
Telefon(y) +421243633395
Mobile(y) +421918222551, +421915970274
Fax(y) 0232409550
Date of updating data: 03.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,206,963
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 204,178
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 204,178
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 48,629
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 155,549
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,577,847
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 588,292
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 588,292
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,978,121
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,366,542
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,798
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,333,744
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,577,907
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,672
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 11,434
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,434
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 424,938
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 424,938
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,206,963
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,547,233
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 470,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 470,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 94,232
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 94,232
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 742,923
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 742,923
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 240,078
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,553,182
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,564,482
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,922,212
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 210,547
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,711,665
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 144,331
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 95,796
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 402,143
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,988,700
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 47,267
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,941,433
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 106,548
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 106,548
Date of updating data: 03.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 44,330,689
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 44,639,720
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 44,330,689
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 50
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 308,981
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,220,401
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 275,592
D. Služby (účtová skupina 51) 38,539,614
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,787,163
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,822,338
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 840,130
4. Sociální náklady (527, 528) 124,695
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 707
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 97,127
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 97,127
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 51,584
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,468,614
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 419,319
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,515,483
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,426
XII. Kurzové zisky (663) 2,426
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,066
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18
2. Ostatní náklady (562A) 18
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,751
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,297
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,640
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 404,679
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 164,601
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 515,793
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -351,192
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 240,078
Date of updating data: 03.10.2016
Date of updating data: 03.10.2016