Vytvořte fakturu

Mária - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Mária
IČO 31339662
TIN 2020293473
DIČ SK2020293473
Datum vytvoření 23 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mária
Obchodná 37
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 56 213 €
Zisk 12 648 €
Kapitál 54 359 €
Vlastní kapitál -939 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903826090
Mobile(y) 0903826090
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 32,559
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 32,559
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 609
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,333
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 196
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,137
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 33,892
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,709
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 498
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -8,408
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,648
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,183
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 19,782
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,401
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 183
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,218
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 56,213
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 21,213
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 35,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 42,441
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,933
C. Služby (účtová skupina 51) 6,001
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 1,482
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 444
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 9,972
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 11,247
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,362
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,772
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,279
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 140
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 137
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -140
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,632
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 984
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,648
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31339662 TIN: 2020293473 DIČ: SK2020293473
 • Sídlo: Mária, Obchodná 37, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Prosinec 1992
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mária Večeríková Obchodná 37 Bratislava 811 06 23.12.1992
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mária Večeríková 3 651 € (55%) Obchodná 37 Bratislava 811 06
  Stanislav Večerík 1 660 € (25%) Lotyšská 20 Bratislava
  Silvia Václavíková 1 328 € (20%) Obchodná 37 Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.08.2005Noví spoločníci:
   Silvia Václavíková Obchodná 37 Bratislava 811 06
   18.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Silvia Václavíková Lotyšská 20 Bratislava
   04.08.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   upratovacie práce
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Večeríková Obchodná 37 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 23.12.1992
   03.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Večeríková Lotyšská 20 Bratislava
   09.09.1997Noví spoločníci:
   Silvia Václavíková Lotyšská 20 Bratislava
   08.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Iveta Koleničová Drotárska cesta 92 Bratislava
   Silvia Václavíková Lotyšská 20 Bratislava
   13.11.1995Noví spoločníci:
   Mária Večeríková Obchodná 37 Bratislava
   Stanislav Večerík Lotyšská 20 Bratislava
   Iveta Koleničová Drotárska cesta 92 Bratislava
   Silvia Václavíková Lotyšská 20 Bratislava
   12.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Iveta Koleničová Laurinská 1 Bratislava
   Stanislav Večerík Lotyšská 20 Bratislava
   Mária Večeríková Lotyšská 20 Bratislava
   Silvia Večeríková Lotyšská 20 Bratislava
   23.12.1992Nové obchodné meno:
   Mária spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Obchodná 37 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodné a sprostredkovateľské služby so všetkými druhmi tovarov, nevyžadujúcich špeciálnu licenciu, nákup, predaj a výroba fotografií v sortimente foto-kino
   komisionálny predaj
   poskytovanie služieb verejného stravovania
   espresso a zmrzlina
   Noví spoločníci:
   Iveta Koleničová Laurinská 1 Bratislava
   Stanislav Večerík Lotyšská 20 Bratislava
   Mária Večeríková Lotyšská 20 Bratislava
   Silvia Večeríková Lotyšská 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Večeríková Lotyšská 20 Bratislava