Vytvořte fakturu

Mária - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.11.2016
Basic information
Obchodní název Mária
IČO 31339662
TIN 2020293473
DIČ SK2020293473
Datum vytvoření 23 Prosinec 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mária
Obchodná 37
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 18 202 €
Zisk 1 271 €
Kapitál 54 359 €
Vlastní kapitál -939 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903826090
Mobile(y) 0903826090
Date of updating data: 18.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 29,958
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 29,958
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 273
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,019
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 1,333
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 199
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 487
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 31,977
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,979
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 498
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,239
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,271
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,998
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 16,782
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,216
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,027
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,150
Date of updating data: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 18,202
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 18,125
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 15,850
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,764
C. Služby (účtová skupina 51) 3,056
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 296
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,601
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,133
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,352
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,305
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
X. Úrokové výnosy (662) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 121
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 121
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -121
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,231
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,271
Date of updating data: 18.11.2016
Date of updating data: 18.11.2016