Vytvořte fakturu

DURVEKAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DURVEKAL
IČO 31339697
TIN 2020944123
Datum vytvoření 10 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DURVEKAL
Lotyšská 48
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 479 €
Zisk -122 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948348295
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,012
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,012
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 3,012
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,012
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 353
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -3,858
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -122
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 1,479
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 1,479
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,553
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 737
C. Služby (účtová skupina 51) 816
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -74
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -74
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 48
M. Úrokové náklady (562) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 48
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -48
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -122
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -122
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4267804.tif
Date of updating data: 25.06.2015