Vytvořte fakturu

Euro Print - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Euro Print
IČO 31339760
TIN 2020342401
DIČ SK2020342401
Datum vytvoření 11 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Euro Print
Nad kúriou 1
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 134 065 €
Zisk -9 535 €
Kapitál 476 455 €
Vlastní kapitál 75 327 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421911801999
Fax(y) 0244457720
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 184,908
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 62,555
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 62,555
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 62,555
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 121,568
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 11,424
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,694
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,694
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,730
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 38,383
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 38,383
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 71,761
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 37,013
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 34,748
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 785
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 785
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 184,908
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,674
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 15,788
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 15,788
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 -126
2. Ostatní fondy (427, 42X) -126
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 52,908
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 52,908
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,535
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,460
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,541
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,541
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 152,337
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,109
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,109
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 144,480
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,552
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 901
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,295
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,582
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -115,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 78,774
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 78,774
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 134,065
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 134,065
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,932
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 129,183
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,950
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 148,424
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,303
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,615
D. Služby (účtová skupina 51) 54,058
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 32,055
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 23,395
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,019
4. Sociální náklady (527, 528) 641
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 787
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 34,809
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 34,809
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 797
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,359
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,089
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,512
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 6,313
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3,197
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,687
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 904
2. Ostatní náklady (562A) 904
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 68
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,715
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,825
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,534
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,535
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31339760 TIN: 2020342401 DIČ: SK2020342401
 • Sídlo: Euro Print, Nad kúriou 1, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Gajan Nad kúriou 1 Bratislava 831 06 26.02.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Gajan 5 312 € (80%) Nad kúriou 1 Bratislava 831 06
  Ing. Adriana Gajanová 1 328 € (20%) Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.09.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   15.05.2008Nové sidlo:
   Nad kúriou 1 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Gajan Nad kúriou 1 Bratislava 831 06
   Ing. Adriana Gajanová Nad kúriou 1 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gajan Nad kúriou 1 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 26.02.1999
   14.05.2008Zrušené sidlo:
   Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Gajan Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Ing. Adriana Gajanová Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gajan Sibírska 19 Bratislava 831 02
   26.02.1999Nové sidlo:
   Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov a školení
   reklamná a propagačná činnosť
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Gajan Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Ing. Adriana Gajanová Sibírska 19 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gajan Sibírska 19 Bratislava 831 02
   25.02.1999Zrušené sidlo:
   J. C. Hronského 16 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Gajan J. C. Hronského 16 Bratislava
   Ing. Adriana Gajanová J. C. Hronského 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Gajan
   11.01.1993Nové obchodné meno:
   Euro Print spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   J. C. Hronského 16 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a jej distribúcia
   organizovanie kurzov a školení v oblasti ekonomiky
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Gajan J. C. Hronského 16 Bratislava
   Ing. Adriana Gajanová J. C. Hronského 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Gajan