Vytvořte fakturu

i - center - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název i - center
IČO 31339778
TIN 2020332974
DIČ SK2020332974
Datum vytvoření 13 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo i - center
Tuhovská 27
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 6 735 826 €
Zisk 162 252 €
Kapitál 4 094 366 €
Vlastní kapitál 978 887 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.i-center.sk
Telefon(y) +421249101611
Mobile(y) +421918679848
Fax(y) 0249101637
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,392,389
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,757,454
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 814
2. Software (013) - /073, 091A/ 814
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,756,640
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 608,245
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,069,389
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 74,756
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 4,250
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,608,295
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,000,746
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,945
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 954,801
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,604,291
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,589,365
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,589,365
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,926
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,258
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,258
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 26,640
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 39
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 8,141
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 18,460
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,392,389
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 922,651
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 691,265
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 691,265
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 8
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 69,126
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 69,126
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 162,252
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,400,744
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 34,451
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,522
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 24,340
12. Odložený daňový závazek (481A) 8,589
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,463,180
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,014,668
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,014,668
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 396,041
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,635
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,755
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,510
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,571
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,720
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,720
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 892,393
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 68,994
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 3,158
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 65,836
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,697,529
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 6,735,826
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,693,505
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,024
V. Aktivace (účtová skupina 62) 2,229
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 10,769
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,299
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,507,673
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 5,649,131
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 79,551
D. Služby (účtová skupina 51) 183,496
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 373,079
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 263,850
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 95,066
4. Sociální náklady (527, 528) 14,163
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,604
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 137,239
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 137,239
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 14,864
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 37,542
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,167
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 228,153
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 787,580
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,893
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 19,940
2. Ostatní náklady (562A) 19,940
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,941
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,893
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 198,260
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 36,008
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 37,535
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,527
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 162,252
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31339778 TIN: 2020332974 DIČ: SK2020332974
 • Sídlo: i - center, Tuhovská 27, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 13 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zuzana Klačanská Záhradná 548 Pusté Úľany 07.11.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zuzana Klačanská 138 253 € (20%) Záhradná 548 Pusté Úľany
  Ľuboš Popovič 138 253 € (20%) Severná 768/10 Cífer 919 43
  Peter Baláž 138 253 € (20%) Polská 309/2 Pusté Úľany 925 28
  Ján Frgelec 138 253 € (20%) Reca 925 26
  Ing. Marián Hertinger 138 253 € (20%) Bratislava 851 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.06.2008Nové sidlo:
   Tuhovská 27 Bratislava 831 06
   08.06.2008Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 15 Bratislava 831 04
   13.09.2006Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 15 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
   12.09.2006Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 15 Bratislava 832 74
   22.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Marián Hertinger Gessayova 41 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Klačanská Záhradná 548 Pusté Úľany Vznik funkcie: 07.11.1997
   21.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Hertingerová Hospodárska 83 Trnava 917 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Klačanská Záhradná 548 Pusté Úľany
   07.01.2003Noví spoločníci:
   Zuzana Klačanská Záhradná 548/8 Pusté Úľany 925 28
   Ľuboš Popovič Severná 768/10 Cífer 919 43
   Peter Baláž Polská 309/2 Pusté Úľany 925 28
   Ján Frgelec 451 Reca 925 26
   Ingrid Hertingerová Hospodárska 83 Trnava 917 01
   06.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Baláž Polská 309/2 Pusté Úľany 925 28
   Ján Frgelec 451 Reca 925 26
   Ingrid Hertingerová Hospodárska 83 Trnava 917 01
   Zuzana Klačanská Záhradná 548/8 Pusté Úľany 925 28
   Ľuboš Popovič Severná 768/10 Cífer 919 43
   08.02.2002Noví spoločníci:
   Ján Frgelec 451 Reca 925 26
   07.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Ján Frgelc 451 Reca 925 26
   21.12.2001Noví spoločníci:
   Peter Baláž Polská 309/2 Pusté Úľany 925 28
   Ján Frgelc 451 Reca 925 26
   Ingrid Hertingerová Hospodárska 83 Trnava 917 01
   Zuzana Klačanská Záhradná 548/8 Pusté Úľany 925 28
   Ľuboš Popovič Severná 768/10 Cífer 919 43
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.12.2001Zrušeny spoločníci:
   i-center Beteiligungen Aktiengesellschaft Klopstockstrasse 5 Wiesbaden 651 87 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   24.10.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Murányi Ivana Bukovčana 4 Bratislava
   14.01.1999Noví spoločníci:
   i-center Beteiligungen Aktiengesellschaft Klopstockstrasse 5 Wiesbaden 651 87 Nemecko
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   SIEMENS AG Mníchov Spolková republika Nemecko
   04.06.1998Noví spoločníci:
   SIEMENS AG Mníchov Spolková republika Nemecko
   03.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   i - center, spol. s r.o.,
   14.12.1997Zrušené obchodné meno:
   SIEMENS i - center spol. s r.o.
   07.11.1997Noví spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zuzana Klačanská Záhradná 548 Pusté Úľany
   Milan Murányi Ivana Bukovčana 4 Bratislava
   06.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Christian Costabel dlhodobý pobyt na území SR : Heydnova 4725/17 Bratislava
   23.06.1995Noví spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Christian Costabel dlhodobý pobyt na území SR : Heydnova 4725/17 Bratislava
   22.06.1995Zrušeny spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jürgen Womelsdorf Kaarstr 2 Rottes BRD prechodný pobyt na území SR : Bebravská 26 Bratislava
   09.08.1994Noví spoločníci:
   Siemens akciová spoločnosť Mníchov Spolková republika Nemecko
   08.08.1994Zrušeny spoločníci:
   SIEMENS, a.s. Nemecko Nemecko
   Vitex Bratislava
   25.11.1993Noví spoločníci:
   SIEMENS, a.s. Nemecko Nemecko
   Vitex Bratislava
   24.11.1993Zrušeny spoločníci:
   SIEMENS, a.s. Nemecko Nemecko
   Vitex Bratislava
   13.08.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.08.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Kuš Bebravská 26 Bratislava
   12.07.1993Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jürgen Womelsdorf Kaarstr 2 Rottes BRD prechodný pobyt na území SR : Bebravská 26 Bratislava
   11.07.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.01.1993Nové obchodné meno:
   SIEMENS i - center spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 15 Bratislava 832 74
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj elektrotechnických a elektronických výrobkov
   sprostredkovanie výkonu služieb
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky a elektroniky
   Noví spoločníci:
   SIEMENS, a.s. Nemecko Nemecko
   Vitex Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Kuš Bebravská 26 Bratislava