Vytvořte fakturu

Linde Technické Plyny - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.09.2016
Basic information
Obchodní název Linde Technické Plyny
IČO 31339794
TIN 2020903170
Datum vytvoření 11 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Linde Technické Plyny
Tuhovská 3
83106
Bratislava
Financial information
Zisk -725 €
Kapitál 91 925 €
Vlastní kapitál 91 925 €
Date of updating data: 29.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 91,148
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,274
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 89,874
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 91,148
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 90,668
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,809
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 61,958
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 20,987
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -725
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 29.09.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1
C. Služby (účtová skupina 51) 1
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 9
X. Úrokové výnosy (662) 9
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 252
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 252
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -243
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -244
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 481
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -725
Date of updating data: 29.09.2016
Files
3904730.tif
Date of updating data: 29.09.2016
 • IČO :31339794 TIN: 2020903170
 • Sídlo: Linde Technické Plyny, Tuhovská 3, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 11 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Petr Partsch Na Ladech 2401 Brandýs nad Labem 250 01 Česká republika 23.02.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Linde Gas a.s. 6 639 € (100%) Praha 198 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.02.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Partsch Na Ladech 2401 Brandýs nad Labem 250 01 Česká republika Vznik funkcie: 23.02.2015
   22.02.2013Nové sidlo:
   Tuhovská 3 Bratislava 831 06
   06.06.2007Noví spoločníci:
   Linde Gas a.s. IČO: 00 011 754 U Technoplynu 1324 Praha 198 00 Česká republika
   11.01.1993Nové obchodné meno:
   Linde Technické Plyny spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchod a odbyt technických a iných plynov, skúšobné a nosné plyny a príslušenstvo plynu, plniče plynu.
   Prenájom zásobníkov na tekuté plyny, ako aj poskytovanie potrebného Know-how najmä v oblasti technickej aplikácie.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ