Vytvořte fakturu

TOP PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TOP PLUS
IČO 31339816
TIN 2020291119
DIČ SK2020291119
Datum vytvoření 07 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TOP PLUS
Panenská 7, P.O.BOX 29
81000
Bratislava
Financial information
Zisk -7 388 €
Kapitál 107 854 €
Vlastní kapitál 7 854 €
Kontaktní informace
Email juraj.luco@nike.sk
Telefon(y) 0260269131
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 103,316
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 103,300
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 103,316
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 466
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,967
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,967
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,086
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -10,199
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,388
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,850
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 102,850
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,898
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 952
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 100,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 7,249
C. Služby (účtová skupina 51) 6,041
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,208
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,249
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -6,041
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,977
X. Úrokové výnosy (662) 11
XI. Kurzové zisky (663) 1,966
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 2,114
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,966
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 148
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -137
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,386
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,388
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31339816 TIN: 2020291119 DIČ: SK2020291119
 • Sídlo: TOP PLUS, Panenská 7, P.O.BOX 29, 81000, Bratislava
 • Datum vytvoření: 07 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava 14.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Roman Berger 1 992 € (25%) Trnavská 14 Bratislava
  Doc.Ing. Otto Berger, CSc., 1 992 € (25%) Bratislava
  MUDr. Robert Mardiak 1 992 € (25%) Bratislava
  Ján Boruta 1 992 € (25%) Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   08.07.2004Nové sidlo:
   Panenská 7, P.O.BOX 29 Bratislava 810 00
   07.07.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 811 09
   26.05.2003Nové sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   25.05.2003Zrušené sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   10.10.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
   prieskum trhu
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting
   leasingová činnosť
   prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   08.02.2000Noví spoločníci:
   Doc.Ing. Otto Berger, , CSc., Trnavská 14 Bratislava
   MUDr. Robert Mardiak Mariánska 7 Bratislava
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   Ján Boruta Gercenova 7 Bratislava
   07.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Benovič Ševčenkova 12 Bratislava
   DOC.Ing. Otto Berger , CSc. Trnavská 14 Bratislava
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   Jan Boruta Gercenova 7 Bratislava
   František Lipčík Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malko Ľubinská 16 Bratislava
   MUDr. Robert Mardiak Markušova 7 Bratislava
   11.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Benovič Ševčenkova 12 Bratislava
   DOC.Ing. Otto Berger , CSc. Trnavská 14 Bratislava
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   Jan Boruta Gercenova 7 Bratislava
   František Lipčík Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malko Ľubinská 16 Bratislava
   MUDr. Robert Mardiak Markušova 7 Bratislava
   10.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Benovič Ševčenkova 12 Bratislava
   DOC.Ing. Otto Berger , CSc. Trnavská 14 Bratislava
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   Jan Boruta Gercenova 7 Bratislava
   František Lipčík Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malko Ľubinská 16 Bratislava
   MUDr. Robert Mardiak Markušova 7 Bratislava
   14.03.1997Nové sidlo:
   Panenská 7 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Benovič Ševčenkova 12 Bratislava
   DOC.Ing. Otto Berger , CSc. Trnavská 14 Bratislava
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   Jan Boruta Gercenova 7 Bratislava
   František Lipčík Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malko Ľubinská 16 Bratislava
   MUDr. Robert Mardiak Markušova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   13.03.1997Zrušené sidlo:
   nám. SNP 21 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Benovič Ševčenkova 12 Bratislava
   DOC.Ing. Otto Berger , CSc. Trnavská 14 Bratislava
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   Jan Boruta Gercenova 7 Bratislava
   František Lipčík Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malko Ľubinská 16 Bratislava
   MUDr. Robert Mardiak Markušova 7 Bratislava
   Juraj Vysoký nám. SNP 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Vysoký nám. SNP 21 Bratislava
   27.03.1995Nové predmety činnosti:
   predaj a požičiavanie motorových vozidiel
   07.01.1993Nové obchodné meno:
   TOP PLUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám. SNP 21 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup predaj a sprostredk. tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Benovič Ševčenkova 12 Bratislava
   DOC.Ing. Otto Berger , CSc. Trnavská 14 Bratislava
   Ing. Roman Berger Trnavská 14 Bratislava
   Jan Boruta Gercenova 7 Bratislava
   František Lipčík Osloboditeľská 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Malko Ľubinská 16 Bratislava
   MUDr. Robert Mardiak Markušova 7 Bratislava
   Juraj Vysoký nám. SNP 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Vysoký nám. SNP 21 Bratislava