Vytvořte fakturu

INTELSOFT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název INTELSOFT
IČO 31339913
TIN 2020335988
DIČ SK2020335988
Datum vytvoření 14 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTELSOFT
Stromová 13
83762
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 547 487 €
Zisk 623 €
Kapitál 390 407 €
Vlastní kapitál 107 422 €
Kontaktní informace
Email info@intelsoft.sk
Telefon(y) 0254777632
Fax(y) 0254777634
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 505,408
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 222,841
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 222,621
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 66,421
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 156,200
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 220
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 220
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 279,482
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,426
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,426
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 244,424
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 218,259
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 218,259
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,000
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 23,165
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,632
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 33,632
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,085
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,085
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 505,408
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 108,045
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 77,310
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 77,310
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,376
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,376
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 17,736
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 17,736
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 623
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 397,071
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 314
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 314
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 364,916
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 245,823
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 245,823
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,854
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,990
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 86,852
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,397
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,629
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,629
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,212
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 292
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 292
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 547,487
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 874
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 447,149
V. Aktivace (účtová skupina 62) 98,700
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 764
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 536,178
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 773
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,445
D. Služby (účtová skupina 51) 356,047
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 152,047
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 110,504
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 37,731
4. Sociální náklady (527, 528) 3,812
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 970
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 696
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 696
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 114
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,086
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,309
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 174,458
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 498
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 498
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 498
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,616
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,867
2. Ostatní náklady (562A) 1,867
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 748
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,118
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,191
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,568
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,568
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 623
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31339913 TIN: 2020335988 DIČ: SK2020335988
 • Sídlo: INTELSOFT, Stromová 13, 83762, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Milan Albert Námestie Hraničiarov 2581/4A Bratislava 851 03 14.01.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Milan Albert 57 194 € (74%) Námestie Hraničiarov 2581/4A Bratislava 851 03
  RNDr. Ivan Albert 20 116 € (26%) Rimavská Píla
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.07.2010Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Námestie Hraničiarov 2581/4A Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Albert Námestie Hraničiarov 2581/4A Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 14.01.1993
   23.07.2010Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava Vznik funkcie: 14.01.1993
   27.08.2004Nové sidlo:
   Stromová 13 Bratislava 837 62
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   26.08.2004Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 837 62
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   13.07.2004Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   12.07.2004Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár Tománkova 3/51 Bratislava
   11.07.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava Vznik funkcie: 14.01.1993
   10.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   12.11.2002Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 837 62
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár Tománkova 3/51 Bratislava
   11.11.2002Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Sviatoslav Molnár Tománkova 3/51 Bratislava Skončenie funkcie: 15.02.2002
   14.07.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   27.06.1997Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   Noví spoločníci:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   26.06.1997Zrušené sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Milan Albert
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   Ing. Peter Dzimko Pod horou 3 Markušovce
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   13.02.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektrotechniky
   automatizované spracovanie dát
   účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   Ing. Peter Dzimko Pod horou 3 Markušovce
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Albert Slatinská 20 Bratislava
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   RNDr. Sviatoslav Molnár Tománkova 3/51 Bratislava Skončenie funkcie: 15.02.2002
   12.02.1997Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj programových a technických prostriedkov výpočtovej techniky, kancelárskeho nábytku, kancelárskej techniky a kancelárskych potrieb
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   Ing. Peter Dzimko Pod horou 3 Markušovce
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Milan Albert
   RNDr. Martin Bezák
   14.01.1993Nové obchodné meno:
   INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru
   poradenská, konzultačná a školiaca činnosť s obsahovým zameraním zapísaného predmetu podnikania
   sprostredkovanie, nákup a predaj programových a technických prostriedkov výpočtovej techniky, kancelárskeho nábytku, kancelárskej techniky a kancelárskych potrieb
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Milan Albert Hlavná 61 Rimavská Píla
   RNDr. Martin Bezák Trenčianska 37 Bratislava
   Ing. Peter Dzimko Pod horou 3 Markušovce
   RNDr. Sviatoslav Molnár S. Takáča 3/51 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Milan Albert
   RNDr. Martin Bezák