Vytvořte fakturu

KREP - CAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KREP - CAR
IČO 31339948
TIN 2020351333
DIČ SK2020351333
Datum vytvoření 18 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KREP - CAR
Budatínska 12
85105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 45 145 €
Zisk 3 248 €
Kapitál 8 930 €
Vlastní kapitál -2 754 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,223
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,223
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 623
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 623
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 623
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,600
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,422
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,178
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,223
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 494
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,754
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,677
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,431
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,248
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,455
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,455
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,773
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,773
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,650
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,032
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,274
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,274
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 45,145
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 45,145
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,790
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 7,143
D. Služby (účtová skupina 51) 32,374
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,273
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,355
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,628
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 147
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 147
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -147
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,208
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,248
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015