Vytvořte fakturu

DOPPLER SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.01.2016
Basic information
Obchodní název DOPPLER SK
IČO 31339956
TIN 2020298775
DIČ SK2020298775
Datum vytvoření 15 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOPPLER SK
Červenej armády 1193
03901
Turčianske Teplice
Financial information
Prodej a příjem 1 658 527 €
Zisk 2 754 €
Kapitál 1 965 030 €
Vlastní kapitál 134 405 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903539101
Fax(y) 0434920482
Date of updating data: 05.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,924,675
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 943,873
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 943,873
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 64,230
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 879,643
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,980,737
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 352,135
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 352,135
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,612,148
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,603,765
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,594,955
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,810
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,383
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,454
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 333
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,121
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 65
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 65
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,924,675
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 137,064
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 995
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 126,676
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 129,738
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,062
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,754
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,787,611
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,999,731
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,961,344
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,920,859
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,485
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,454
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 729
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,204
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 373
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 373
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 787,507
Date of updating data: 05.01.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,658,527
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,555,465
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 99,600
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,462
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,657,994
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,515,900
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,006
D. Služby (účtová skupina 51) 21,671
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,665
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,393
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,756
4. Sociální náklady (527, 528) 516
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,003
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 48,853
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 48,853
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 46,896
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 533
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 114,488
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30,735
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 30,735
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 30,735
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,335
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 24,087
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 24,087
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 248
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,400
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,933
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,179
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,179
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,754
Date of updating data: 05.01.2016
Date of updating data: 05.01.2016