Vytvořte fakturu

ECOCLEAN SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ECOCLEAN SLOVAKIA
IČO 31340032
TIN 2020335977
DIČ SK2020335977
Datum vytvoření 15 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECOCLEAN SLOVAKIA
Ševčenkova 3/21
03601
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 125 374 €
Zisk 4 513 €
Kapitál 30 872 €
Vlastní kapitál 9 836 €
Kontaktní informace
Email ecoclean@ecoclean.sk
Telefon(y) 0434132897, 0905400643
Mobile(y) 0905400643, 0905400644
Fax(y) 0434132897
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 40,585
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,550
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,550
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,550
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 34,719
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,291
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,291
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 25,595
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 25,595
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,595
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,833
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,625
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,208
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 316
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 316
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,585
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,349
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,083
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,083
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 22,175
2. Ostatní fondy (427, 42X) 22,175
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -20,061
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 10,869
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -30,930
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,513
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,236
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,797
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,797
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 85
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 85
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,354
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 18,475
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,475
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,064
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,251
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,564
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 125,375
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 125,374
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 91,269
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 34,105
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 119,605
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 68,546
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,410
D. Služby (účtová skupina 51) 3,268
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 36,660
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,961
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,920
4. Sociální náklady (527, 528) 779
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 566
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,550
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,550
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 605
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,769
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,150
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 296
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 177
2. Ostatní náklady (562A) 177
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 119
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -296
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,473
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,513
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31340032 TIN: 2020335977 DIČ: SK2020335977
 • Sídlo: ECOCLEAN SLOVAKIA, Ševčenkova 3/21, 03601, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Leden 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.03.2003Nové sidlo:
   Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Noví spoločníci:
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01 Vznik funkcie: 17.10.2002
   19.03.2003Zrušené sidlo:
   Tomanova 47 Bratislava 831 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   28.10.1996Nové obchodné meno:
   ECOCLEAN SLOVAKIA spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   27.10.1996Zrušené obchodné meno:
   ECOCLEN SLOVAKIA spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ECOCLEAN spol. s r.o., zast. Petrom Stočesom K červenému dvoru 24 Praha 3 Česká republika
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   15.01.1993Nové obchodné meno:
   ECOCLEN SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomanova 47 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   ECOCLEAN spol. s r.o., zast. Petrom Stočesom K červenému dvoru 24 Praha 3 Česká republika
   Peter Kubáni Ševčenkova 3/21 Martin 036 01
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Kulčár Školská 14 Bratislava 811 07