Vytvořte fakturu

MODRÁ PLANÉTA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MODRÁ PLANÉTA
IČO 31340083
TIN 2020311315
DIČ SK2020311315
Datum vytvoření 18 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MODRÁ PLANÉTA
Košická 37
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 409 446 €
Zisk 148 903 €
Kapitál 270 726 €
Vlastní kapitál 169 946 €
Kontaktní informace
Email modraplaneta@modraplaneta.sk
Telefon(y) 0255565684, 0907259380
Mobile(y) +421907259380, +421915945444, 0907259380, 0915945444
Fax(y) 0255565684
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 235,283
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,731
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,731
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,731
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 223,694
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 35,198
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 27,466
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,466
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 571
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,501
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,660
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 188,496
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,818
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 177,678
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,858
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,858
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 235,283
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 162,944
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,402
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 7,402
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 148,903
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 71,729
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 122
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 122
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 67,493
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,004
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,004
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,752
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,136
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 991
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,170
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,440
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,114
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,114
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 610
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 610
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 409,113
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 409,446
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 166
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 408,947
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 333
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 217,074
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 119
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 14,387
D. Služby (účtová skupina 51) 138,702
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 45,602
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 32,907
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,306
4. Sociální náklady (527, 528) 1,389
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,163
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,364
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,364
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,737
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 192,372
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 255,905
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 10
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,314
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 499
2. Ostatní náklady (562A) 499
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 815
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,304
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 191,068
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 42,165
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 42,165
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 148,903
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31340083 TIN: 2020311315 DIČ: SK2020311315
 • Sídlo: MODRÁ PLANÉTA, Košická 37, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zuzana Olachová Milana Marečka 7/6105 Bratislava 841 08 21.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Roman Čech 6 639 € (100%) Bratislava 821 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   29.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Olachová Milana Marečka 7/6105 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 21.12.2009
   28.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Pivovarová Milana Marečka 7/6105 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 21.12.2009
   08.01.2010Nové obchodné meno:
   MODRÁ PLANÉTA, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 691/28 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Pivovarová Milana Marečka 7/6105 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 21.12.2009
   07.01.2010Zrušené obchodné meno:
   Modrá Planéta spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.05.2006
   03.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 10.05.2006
   02.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lúčanský , CSc. Andrusovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.2004
   13.01.2005Nové sidlo:
   Košická 37 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Lúčanský , CSc. Andrusovova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.12.2004
   12.01.2005Zrušené sidlo:
   Čulenova 9/c Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   14.09.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   13.09.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   09.03.1998Nové sidlo:
   Čulenova 9/c Bratislava 811 09
   08.03.1998Zrušené sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 811 07
   19.08.1996Nové sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   18.08.1996Zrušené sidlo:
   Trenčianska 10 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   RNDr. Dušan Vančo kpt. Rašu 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Dušan Vančo kpt. Rašu 31 Bratislava
   18.01.1993Nové obchodné meno:
   Modrá Planéta spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 10 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   Noví spoločníci:
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   RNDr. Dušan Vančo kpt. Rašu 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Roman Čech Trenčianska 10 Bratislava
   RNDr. Dušan Vančo kpt. Rašu 31 Bratislava