Vytvořte fakturu

IVADOX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.06.2016
Basic information
Obchodní název IVADOX
IČO 31340105
TIN 2020811276
Datum vytvoření 18 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IVADOX
Partizánska 10
95701
Bánovce nad Bebravou
Financial information
Prodej a příjem 9 000 €
Zisk -4 582 €
Kapitál 99 767 €
Date of updating data: 21.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 198,484
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 194,217
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 194,217
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 184,217
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,267
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,000
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 267
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 250
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 198,484
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,753
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,650
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,650
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 33
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -11,854
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 67
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,921
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,582
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 208,237
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 208,237
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,175
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,175
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 205,582
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,000
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,000
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,013
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,046
D. Služby (účtová skupina 51) 3,184
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,783
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,783
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,013
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,770
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 89
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 89
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -89
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,102
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,582
Date of updating data: 21.06.2016
Date of updating data: 21.06.2016