Vytvořte fakturu

Interiér štúdio - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Interiér štúdio
IČO 31340130
TIN 2020343457
DIČ SK2020343457
Datum vytvoření 18 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Interiér štúdio
Elektrárenská 1
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 708 862 €
Zisk 2 754 €
Kapitál 928 914 €
Vlastní kapitál 550 264 €
Kontaktní informace
Email adriana@interierstudio.sk
webové stránky http://obchod.interierstudio.sk;http://www.interierstudio.sk
Telefon(y) +421249200711, +421249200766, +421249200713, +421249200722
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 906,992
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 115,895
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 115,895
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 55,083
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 43,975
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,837
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 777,252
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 660,051
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 798
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 659,253
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 104,240
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 95,206
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 95,206
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,909
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,125
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,961
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 8,755
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,206
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,845
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 10,236
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,609
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 906,992
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 553,017
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,960
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,960
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 39,307
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 39,307
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,754
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 353,975
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 818
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 818
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 247,089
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 90,241
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,241
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 105,396
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,685
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,808
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,469
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 490
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,788
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,788
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 96,280
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,705,113
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,708,862
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,634,345
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 70,769
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,748
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,689,553
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,046,128
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 60,864
D. Služby (účtová skupina 51) 145,192
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 387,579
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 276,060
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 96,406
4. Sociální náklady (527, 528) 15,113
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,046
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,943
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,943
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,419
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,382
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,309
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 452,930
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,675
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,978
2. Ostatní náklady (562A) 5,978
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 511
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,186
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,675
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,634
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,754
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31340130 TIN: 2020343457 DIČ: SK2020343457
 • Sídlo: Interiér štúdio, Elektrárenská 1, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 18 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava 18.01.1993
  Ing. František Júza Jonatánová 6 Bratislava 821 06 18.01.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Peter Budinský 3 187 € (32%) Mlynarovičova 20 Bratislava
  Ing. František Júza 4 980 € (50%) Jonatánová 6 Bratislava 821 06
  Tomáš Budinský 1 793 € (18%) Mlynarovičova 20 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.12.2011Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   27.12.2011Zrušené sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 01
   08.03.2006Nové predmety činnosti:
   výroba rámikov z hliníkových profilov na dvierka nábytku
   montáž nábytku z vopred vyhotovených komponentov
   poradenstvo a konzultácie v oblasti technológie výroby nábytku v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava 851 04
   Ing. František Júza Jonatánová 6 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Júza Jonatánová 6 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 18.01.1993
   07.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Vladimír Vukičevič Liminjanska cesta 087 Lucija Slovinsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1993
   27.05.2003Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1993
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.1993
   26.05.2003Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Vladimír Vukičevič Liminjanska cesta 087 Lucija Slovinsko
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   02.01.1996Nové sidlo:
   Ivánska cesta 15 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   01.01.1996Zrušené sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   26.09.1995Nové obchodné meno:
   Interiér štúdio s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Tomáš Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   25.09.1995Zrušené obchodné meno:
   N a b y l e s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Marta Budinská Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Marta Budinská Mlynarovičova 20 Bratislava
   18.01.1993Nové obchodné meno:
   N a b y l e s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 1 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj okrem tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Marta Budinská Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Marta Budinská Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. Peter Budinský Mlynarovičova 20 Bratislava
   Ing. František Júza Palisády 32 Bratislava