Vytvořte fakturu

Baukis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.11.2016
Basic information
Obchodní název Baukis
IČO 31340172
TIN 2020325549
DIČ SK2020325549
Datum vytvoření 19 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Baukis
1.mája 2
90021
Svätý Jur
Financial information
Prodej a příjem 25 690 €
Zisk 8 719 €
Kapitál 22 154 €
Vlastní kapitál 5 211 €
Kontaktní informace
Email karol.kocmunda@zoznam.sk
Telefon(y) 0264365787, 0903254884
Mobile(y) 0903254884
Date of updating data: 18.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 5,989
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 5,989
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,682
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 648
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 479
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,555
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,671
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,023
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,719
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,648
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 98
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 12,550
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 25
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 202
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,413
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,910
Date of updating data: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 25,690
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 25,690
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 14,597
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,530
C. Služby (účtová skupina 51) 5,927
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 4,045
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 309
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 142
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 468
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 176
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,093
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 16,233
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 56
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 56
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -55
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,038
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,319
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,719
Date of updating data: 18.11.2016
Date of updating data: 18.11.2016