Vytvořte fakturu

SGB - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SGB
IČO 31340385
TIN 2020944156
Datum vytvoření 21 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SGB
Galvániho 14
82104
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 1 609 €
Vlastní kapitál -327 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,609
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,091
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,609
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -807
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 3,983
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 3,983
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -4,310
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,416
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,416
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 486
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,930
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 0
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 0
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4267347.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31340385 TIN: 2020944156
 • Sídlo: SGB, Galvániho 14, 82104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava 811 02 21.05.2014
  Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 031 01 21.05.2014
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Vladimír Gažík 664 € (16.7%) Mozartova 19 Bratislava 811 02
  Dušan Buttko 664 € (16.7%) Gessayova 16 Bratislava 031 01
  Ing. Ivan Gossányi 664 € (16.7%) Bratislava 821 08
  Ing. Ľubomír Sklenár 664 € (16.7%) Jasovská 1/72 Bratislava 851 01
  Vladimír Buttko 664 € (16.7%) Bratislava 851 01
  Ing. Jaroslav Gažík 664 € (16.7%) Slatinská 34 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.05.2014Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava 811 02
   Dušan Buttko Gessayová 16 Bratislava 851 03
   Ing. Jaroslav Gažík Slatinská 34 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gažík Mozartova 19 Bratislava 811 02
   Dušan Buttko Gessayova 16 Bratislava 031 01
   20.05.2014Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Gažík Slatinská 34 Bratislava 821 07
   Dušan Buttok Gessayová 16 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Buttko Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01
   Vladimír Gažík Slatinská 34 Bratislava 821 07
   19.07.1994Nové sidlo:
   Galvániho 14 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   montáž a servis klimatizačných zariadení
   18.07.1994Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   21.01.1993Nové obchodné meno:
   SGB spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   inžinierska činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vzduchotechniky
   nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   leasing hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gossányi Jégeho 21 Bratislava 821 08
   Ing. Ľubomír Sklenár Jasovská 1/72 Bratislava 851 01
   Vladimír Buttko Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01
   Vladimír Gažík Slatinská 34 Bratislava 821 07
   Dušan Buttok Gessayová 16 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Buttko Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01
   Vladimír Gažík Slatinská 34 Bratislava 821 07