Vytvořte fakturu

TRANSAKTA Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRANSAKTA Bratislava
IČO 31340415
TIN 2020470188
Datum vytvoření 22 Leden 1993
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TRANSAKTA Bratislava
Nám. 1.
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 437 €
Zisk -17 448 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252635685
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 234,316
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 170,783
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,705
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 44,364
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -41,979
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 312
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 237,021
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 236,609
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,765,916
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,765,916
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 279,841
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) -165,634
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,626,066
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,448
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 412
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 412
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 398
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 437
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 437
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) -94
C. Služby (účtová skupina 51) -100
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 531
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 537
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 850
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 850
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 18,829
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 18,257
M. Úrokové náklady (562) 500
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -17,979
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,448
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,448
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31340415 TIN: 2020470188
 • Sídlo: TRANSAKTA Bratislava, Nám. 1., 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Július Antal predseda Záhradnícka 66 Bratislava 10.01.2001
  JUDr. Oldřich Petráček člen Žalovská 43 Praha 8 181 00 Česká republika 09.03.2007
  Ing. Jaroslav Chaloupka člen Horky na Jizerou 190 Horky nad Jizerou 294 73 Česká republika 09.01.2012
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.07.2012Nové sidlo:
   Nám. 1. mája 3 Bratislava 811 06
   30.07.2012Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   25.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Chaloupka - člen Horky na Jizerou 190 Horky nad Jizerou 294 73 Česká republika Vznik funkcie: 09.01.2012
   24.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ing. Alexander Podrabský , CSc. - člen Fr. Krížka 27 Praha 7 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 09.03.2007
   09.12.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   08.12.2010Zrušené sidlo:
   Benediktiho 5 Bratislava 811 05
   14.12.2007Nové sidlo:
   Benediktiho 5 Bratislava 811 05
   13.12.2007Zrušené sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 811 09
   11.05.2007Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Oldřich Petráček - člen Žalovská 43 Praha 8 181 00 Česká republika Vznik funkcie: 09.03.2007
   JUDr. Ing. Alexander Podrabský , CSc. - člen Fr. Krížka 27 Praha 7 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 09.03.2007
   10.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Jankovič - podpredseda Leškova 10 Bratislava
   Ing. Viera Kostelníková - člen Fialkové údolie 49 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 22.03.2005
   06.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Kostelníková - člen Fialkové údolie 49 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 22.03.2005
   05.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Babjak Pražská 33 Bratislava
   09.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Krajčovič Belopotockého 3 Bratislava Skončenie funkcie: 18.02.2003
   23.02.2001Nové sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 811 09
   22.02.2001Zrušené sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 816 05
   10.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Antal - predseda Záhradnícka 66 Bratislava
   Ing. Pavol Krajčovič Belopotockého 3 Bratislava Skončenie funkcie: 18.02.2003
   09.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dezider Šturdík - predseda Budovateľská 16 Bratislava
   12.07.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Jankovič - podpredseda Leškova 10 Bratislava
   Ing. Dezider Šturdík - predseda Budovateľská 16 Bratislava
   11.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Milan Dvořák Beňadická 10 Bratislava
   Ing. Pavol Jankovič Leškova 10 Bratislava
   Ing. Margita Soldánová Cabanova 5 Bratislava 841 02
   Ing. Dezider Šturdík Budovateľská 16 Bratislava
   22.04.1999Nové obchodné meno:
   TRANSAKTA Bratislava, a.s.
   21.04.1999Zrušené obchodné meno:
   "TRANSAKTA Bratislava, a.s."
   24.11.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing Milan Dvořák Beňadická 10 Bratislava
   09.06.1997Nové sidlo:
   Grösslingova 62 Bratislava 816 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Babjak Pražská 33 Bratislava
   Ing. Pavol Jankovič Leškova 10 Bratislava
   Ing. Dezider Šturdík Budovateľská 16 Bratislava
   08.06.1997Zrušené sidlo:
   Grösslingova Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Babjak Pražská 33 Bratislava
   Ing. Pavol Jankovič Leškova 10 Bratislava
   Ing. Dezider Šturdík Budovateľská 16 Bratislava
   17.02.1997Nové predmety činnosti:
   výroba obuvi a obuvníckych polotovarov
   nákup, sušenie, čistenie, úprava, prepracovanie a skladovanie poľnohospodárskych produktov
   17.07.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Margita Soldánová Cabanova 5 Bratislava 841 02
   02.04.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karel Hebik Limuzská 530 Praha 10 Česká republika
   Ing. Josef Němec Samohelova 2052 Praha Česká republika
   17.11.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Babjak Pražská 33 Bratislava
   Ing. Pavol Jankovič Leškova 10 Bratislava
   01.11.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie zbraní a streliva
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Josef Němec Samohelova 2052 Praha Česká republika
   31.10.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Daňhelka Prúběžná 18 Praha 10 Česká republika
   22.01.1993Nové obchodné meno:
   "TRANSAKTA Bratislava, a.s."
   Nové sidlo:
   Grösslingova Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zahranično obchodná činnosť všetkého druhu bez komoditného obmedzenia, vrátane veľkoobchodu a maloobchodu
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť a vykonávanie finančných operácií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dezider Šturdík Budovateľská 16 Bratislava
   Jaroslav Daňhelka Prúběžná 18 Praha 10 Česká republika
   Ing. Karel Hebik Limuzská 530 Praha 10 Česká republika