Vytvořte fakturu

GALIMPEX - S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GALIMPEX - S
IČO 31340431
TIN 2020325494
DIČ SK2020325494
Datum vytvoření 25 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GALIMPEX - S
Vápenka 1
84107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 648 371 €
Zisk -117 716 €
Kapitál 1 710 173 €
Vlastní kapitál 43 387 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421264531154, +421264531155, +421264531156, +421264531167, +421264531168, +421264531169
Fax(y) 0264531169
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,547,489
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,297,987
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,297,987
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 440,323
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 845,885
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 9,535
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,244
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 249,036
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 121,312
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 235
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 992
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 120,085
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 115,450
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 110,978
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 110,978
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,472
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 12,274
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,495
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,779
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 466
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 466
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,547,489
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -120,015
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,460,534
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,460,534
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,246
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,246
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,472,079
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,472,079
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -117,716
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,667,504
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,269,302
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,268,839
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 463
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 389,994
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 87,708
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,708
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 6,954
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,897
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 285,564
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,871
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,208
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,758
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,450
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 648,305
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 648,371
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 77,511
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 281,280
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,580
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 289,515
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,645
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 756,793
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 49,453
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 152,241
D. Služby (účtová skupina 51) 100,178
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 168,210
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 121,022
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,370
4. Sociální náklady (527, 528) 5,818
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 18,488
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 56,773
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 56,773
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 197,118
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,442
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,890
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -108,422
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,339
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,415
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,123
2. Ostatní náklady (562A) 5,123
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 24
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,268
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,414
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -114,836
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -117,716
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31340431 TIN: 2020325494 DIČ: SK2020325494
 • Sídlo: GALIMPEX - S, Vápenka 1, 84107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica 059 71 25.01.1993
  Ing. Matej Galovič Randova 5 Praha 150 00 Česká republika 19.05.2005
  Ing. Vladimír Jankela Hollého 29 Stupava 900 31 08.12.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Miroslav Galovič 66 388 € (50%) Budovateľská 82 Ľubica 059 71
  Ing. Vladimír Jankela 66 388 € (50%) Hollého 29 Stupava 900 31
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Jankela Hollého 29 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Jankela Hollého 29 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 08.12.2006
   14.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 25.01.1993
   25.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica 059 71 Vznik funkcie: 25.01.1993
   Ing. Matej Galovič Randova 5 Praha 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.05.2005
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 25.01.1993
   24.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica Vznik funkcie: 25.01.1993
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava Vznik funkcie: 25.01.1993
   14.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   13.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   10.01.2003Nové sidlo:
   Vápenka 1 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica Vznik funkcie: 25.01.1993
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava Vznik funkcie: 25.01.1993
   09.01.2003Zrušené sidlo:
   Jégého 21 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava
   15.01.2001Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   17.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Galovič Budovateľská 82 Ľubica
   16.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   21.04.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   20.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   22.07.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava 821 08
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Stareček Jégeho 21 Bratislava
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   21.07.1996Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť v oblasti automobilovej techniky /veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru a sprostredkovanie predaja tovaru, najmä motorových vozidiel a prídavných zariadení k motorovým vozidlám, okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Stareček
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha Česká republika
   24.06.1994Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika
   23.06.1994Zrušeny spoločníci:
   GALIMPEX, spol. s r.o. Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika
   25.01.1993Nové obchodné meno:
   " GALIMPEX - S, s.r.o "
   Nové sidlo:
   Jégého 21 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť v oblasti automobilovej techniky /veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru a sprostredkovanie predaja tovaru, najmä motorových vozidiel a prídavných zariadení k motorovým vozidlám, okrem prípadov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   GALIMPEX, spol. s r.o. Nad Buďánkami 111/3 Praha 5 Česká republika
   Ing. Ladislav Stareček Jégého 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Stareček
   Ing. Miroslav Galovič Nad Buďánkami 111/3 Praha Česká republika