Vytvořte fakturu

BETIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BETIS
IČO 31340482
TIN 2020352268
DIČ SK2020352268
Datum vytvoření 25 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BETIS
Mierová 172
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 577 594 €
Zisk 1 862 €
Kapitál 2 538 030 €
Vlastní kapitál 76 084 €
Kontaktní informace
Email pozicovna@betis.sk
Telefon(y) 0243414380
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,086,315
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,086,315
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 201,751
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 187,300
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 12,354
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,614
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,567
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,273,615
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 77,947
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 33,194
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,320
A.IV. Na rozdíly z přecenění (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 39,571
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,862
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,195,668
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,092
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,186,321
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,840
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,490
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,171,991
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,255
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 577,594
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 61,646
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 511,069
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,917
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,962
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 572,625
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 41,115
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 86,614
C. Služby (účtová skupina 51) 167,177
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 73,597
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,859
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 196,909
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,354
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,969
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 277,809
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančního majetku (666) 0
X. Úrokové výnosy (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 230
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 0
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 214
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -227
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,742
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,880
Q. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/-) (596) 0
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,862
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31340482 TIN: 2020352268 DIČ: SK2020352268
 • Sídlo: BETIS, Mierová 172, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01 25.01.1993
  Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05 30.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Tibor Király 16 597 € (50%) Röntgenova 4 Bratislava 851 01
  Ing. Tibor Gebauer 16 597 € (50%) Mamateyova 28 Bratislava 851 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.03.2005Nové sidlo:
   Mierová 172 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   prenájom a správa nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom a správou nehnuteľností,
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 25.01.1993
   Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 30.03.1998
   14.03.2005Zrušené sidlo:
   Syslia 31 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Gebauerová Beckovská 33 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   27.09.1999Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž plastových a hliníkových okien a dverí
   22.07.1998Nové sidlo:
   Syslia 31 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   Alžbeta Gebauerová Beckovská 33 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Gebauer Mamateyova 28 Bratislava 851 05
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   21.07.1998Zrušené sidlo:
   Hradská 30 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzovanie nevýherných automatov
   prevádzkovanie výherných automatov
   Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Gebauerová Mamatyova 28 Bratislava
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Király
   18.08.1997Nové sidlo:
   Hradská 30 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
   17.08.1997Zrušené sidlo:
   Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   05.05.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prevádzovanie nevýherných automatov
   prevádzkovanie výherných automatov
   04.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných automatov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Selecký
   25.01.1993Nové obchodné meno:
   BETIS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Röntgenova 4 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných automatov
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Gebauerová Mamatyova 28 Bratislava
   Tibor Király Röntgenova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Király
   Milan Selecký