Vytvořte fakturu

ZEMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ZEMA
IČO 31340491
TIN 2020291878
DIČ SK2020291878
Datum vytvoření 25 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZEMA
Fedinova 1134/4
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 199 793 €
Zisk 9 858 €
Kapitál 444 008 €
Vlastní kapitál 121 136 €
Kontaktní informace
Email mondrus@chello.sk
Telefon(y) +421263537854, +421263537853, +421263814057, +421263537855
Mobile(y) +421905621130
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 380,207
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 36,241
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 36,241
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 36,241
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 343,440
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 92,007
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 92,007
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 96,937
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 96,581
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 96,581
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 356
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 147,929
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 143,564
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,564
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,365
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,567
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,313
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,254
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 526
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 526
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 380,207
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,987
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,161
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,161
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,858
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 359,220
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 29,963
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 722
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 29,241
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 225,668
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 184,128
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 184,128
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 12,872
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,914
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,656
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,098
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,887
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,887
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 99,702
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,193,866
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,199,793
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,193,866
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 5,926
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,177,779
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 649,142
D. Služby (účtová skupina 51) 259,759
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 241,340
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 172,759
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 59,917
4. Sociální náklady (527, 528) 8,664
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,146
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,287
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,287
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 5,914
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 4,232
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,959
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,014
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 284,965
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 29
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,101
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,220
2. Ostatní náklady (562A) 5,220
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,542
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,339
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,071
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,943
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,085
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,085
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,858
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31340491 TIN: 2020291878 DIČ: SK2020291878
 • Sídlo: ZEMA, Fedinova 1134/4, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ladislav Zemánek č. 15 Macov 930 32 05.11.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ladislav Zemánek 6 640 € (100%) č. 15 Macov 930 32
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.05.2014Nové sidlo:
   Fedinova 1134/4 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   30.05.2014Zrušené sidlo:
   Malá ul. 13 Bratislava 811 02
   05.11.2013Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Zemánek č. 15 Macov 930 32
   04.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   18.06.1999Noví spoločníci:
   Ladislav Zemánek č. 15 Macov 930 32
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   17.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   25.01.1993Nové obchodné meno:
   ZEMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Malá ul. 13 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž, opravy, revízne skúšky zdvíhacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Peter Vavro Vilova 21 Bratislava
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Zemánek Na Úvrati 24 Bratislava 821 04