Vytvořte fakturu

LINKON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Obchodní název LINKON
IČO 31340547
TIN 2020328882
DIČ SK2020328882
Datum vytvoření 25 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LINKON
Vlčie Hrdlo 50
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 5 140 €
Zisk -1 327 €
Kapitál 259 367 €
Vlastní kapitál 48 249 €
Kontaktní informace
Email linkon.sro@linkon.sk
Telefon(y) 0245524705
Fax(y) 0245520726
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,125
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,052
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 5,125
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,673
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 5,000
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,327
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,452
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,452
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 492
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 5,140
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 5,140
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,507
C. Služby (účtová skupina 51) 5,507
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -367
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -367
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -367
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,327
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016