Vytvořte fakturu

CDP - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CDP
IČO 31340563
TIN 2020317321
DIČ SK2020317321
Datum vytvoření 21 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CDP
Trnavská cesta 74/A
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 478 756 €
Zisk 1 734 €
Kapitál 1 728 385 €
Vlastní kapitál 229 108 €
Kontaktní informace
Email info@cdp.sk
Telefon(y) 0220907500, 0220907520, 0220907521, 0220907540
Mobile(y) 0905511983
Fax(y) 0220907510
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,455,928
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 389,154
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 389,154
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 22,543
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 335,895
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 30,716
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,063,754
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 37,435
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 384
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 37,051
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 488,593
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 488,581
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 488,581
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 537,726
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,428
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 536,298
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,020
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,020
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,455,928
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 229,842
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 31,742
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,299
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,299
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 45,866
2. Ostatní fondy (427, 42X) 45,866
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 142,562
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 142,562
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,734
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,226,086
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 641,910
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 638,532
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 398
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,980
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 568,831
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 451,382
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 451,382
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,327
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 35,660
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,609
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,309
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,544
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 15,345
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,345
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,476,747
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,478,756
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,261,665
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 215,082
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,431,409
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,684,099
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 24,052
D. Služby (účtová skupina 51) 121,000
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 367,946
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 278,525
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 84,114
4. Sociální náklady (527, 528) 5,307
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,685
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,888
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,888
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200,739
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 47,347
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 647,596
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 268,680
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 251,031
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 17,649
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 17,649
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 256,566
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 250,963
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,601
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,114
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 59,461
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 57,727
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 57,736
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -9
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,734
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31340563 TIN: 2020317321 DIČ: SK2020317321
 • Sídlo: CDP, Trnavská cesta 74/A, 82102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Polák Žatevná 3276/12 Bratislava 841 01 30.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Polák 6 639 € (100%) Žatevná 3276/12 Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.12.2009Nové sidlo:
   Trnavská cesta 74/A Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Polák Žatevná 3276/12 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Polák Žatevná 3276/12 Bratislava 841 01
   29.12.2009Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Polák Vígľašská 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Polák Vígľašská 4 Bratislava 851 01
   29.05.2004Nové obchodné meno:
   CDP, spol. s r.o.
   28.05.2004Zrušené obchodné meno:
   Comsys Data Products, spol. s r. o. v skratke: CDP, spol. s r.o.
   07.11.2000Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť pre informačné systémy
   školiaca činnosť
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   inštalácie, softvérový a hardvérový servis informačných systémov
   montáž a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky
   30.06.1997Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   19.03.1996Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   18.03.1996Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 821 09
   29.06.1993Nové obchodné meno:
   Comsys Data Products, spol. s r. o. v skratke: CDP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 821 09
   28.06.1993Zrušené obchodné meno:
   Comsys Data Products, spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 824 73
   21.01.1993Nové obchodné meno:
   Comsys Data Products, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 2 Bratislava 824 73
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, včítane výpočtovej, kancelárskej a organizačnej techniky, sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Polák Vígľašská 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Polák Vígľašská 4 Bratislava 851 01