Vytvořte fakturu

PAXTRAVEL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.08.2016
Basic information
Obchodní název PAXTRAVEL
IČO 31340571
TIN 2020350486
DIČ SK2020350486
Datum vytvoření 25 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PAXTRAVEL
Pečnianska 23
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 807 394 €
Zisk 52 052 €
Kapitál 147 875 €
Vlastní kapitál 46 149 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948203511, +421948024289, +421948275382, +421948232766
Fax(y) 0255424231
Date of updating data: 12.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 132,685
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,221
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,221
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,221
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 115,861
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,481
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,481
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,481
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 114,380
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17,739
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 96,641
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,603
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,603
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 132,685
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 106,623
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 8,634
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 8,185
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 8,185
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 30,449
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 30,449
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,052
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,062
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 428
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 428
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 20,207
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,602
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,602
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,842
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,775
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,988
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,427
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,427
Date of updating data: 12.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 807,402
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 807,394
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 801,852
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,542
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 744,591
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,865
D. Služby (účtová skupina 51) 670,282
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 71,257
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 52,950
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,679
4. Sociální náklady (527, 528) 628
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 83
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4,306
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4,306
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -7,202
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 62,803
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 125,705
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,051
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 96
2. Ostatní náklady (562A) 96
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 955
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,042
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 61,761
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,709
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,709
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 52,052
Date of updating data: 12.08.2016
Date of updating data: 12.08.2016