Vytvořte fakturu

PUBLI SERVICE SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PUBLI SERVICE SLOVAKIA
IČO 31340580
TIN 2020361937
DIČ SK2020361937
Datum vytvoření 20 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PUBLI SERVICE SLOVAKIA
Komenského 3
90001
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 180 €
Zisk -93 €
Kapitál 17 903 €
Vlastní kapitál 7 788 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905305856
Mobile(y) 0905305856
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 14,985
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 14,985
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 590
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 590
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 15,575
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,474
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,638
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 929
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -93
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,101
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 8,101
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,141
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,180
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 3,180
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,231
C. Služby (účtová skupina 51) 423
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 128
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,680
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 949
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,757
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 82
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 82
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 867
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -93
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31340580 TIN: 2020361937 DIČ: SK2020361937
 • Sídlo: PUBLI SERVICE SLOVAKIA, Komenského 3, 90001, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Lýdia Fialová Komenského 3 Modra 900 01 20.01.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Lýdia Fialová 6 639 € (100%) Komenského 3 Modra 900 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.10.2009Nové sidlo:
   Komenského 3 Modra 900 01
   30.10.2009Zrušené sidlo:
   Vajanského 58 Modra 900 01
   26.10.2000Noví spoločníci:
   Lýdia Fialová Komenského 3 Modra 900 01
   25.10.2000Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Fialová Komenského 3 Modra 900 01
   08.03.1999Nové sidlo:
   Vajanského 58 Modra 900 01
   07.03.1999Zrušené sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   27.03.1997Nové sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Lýdia Fialová Komenského 3 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.03.1997Zrušené sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Lýdia Fialová Komenského 3 Modra 900 01
   Mgr. Janka Gajdošová Mlynarovičova 9 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Janka Gajdošová Mlynarovičova 9 Bratislava 851 04
   03.12.1993Nové sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 831 06
   02.12.1993Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 823 66
   20.01.1993Nové obchodné meno:
   PUBLI SERVICE SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 823 66
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenstvo v oblasti propagácie, kultúry
   n0kup a predaj spotrebného tovaru, priemyselného tovaru, baleného potravinárskeho tovaru v spotrebiteľskom balení a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie veľtrhov, sympózií, seminárov, konferencií
   Noví spoločníci:
   Lýdia Fialová Komenského 3 Modra 900 01
   Mgr. Janka Gajdošová Mlynarovičova 9 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lýdia Fialová Komenského 3 Modra 900 01
   Mgr. Janka Gajdošová Mlynarovičova 9 Bratislava 851 04