Vytvořte fakturu

ALUTEC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 31.08.2016
Basic information
Obchodní název ALUTEC
IČO 31340598
TIN 2020317332
DIČ SK2020317332
Datum vytvoření 25 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALUTEC
Púchovská 8
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 153 045 €
Zisk -20 614 €
Kapitál 36 036 €
Vlastní kapitál -41 142 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244880650, +421244871005, +421244649986
Fax(y) 0244871005
Date of updating data: 31.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,613
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 13,464
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 859
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,955
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 28,613
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -68,710
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -55,399
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -20,614
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 97,323
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,202
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 88,217
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 23,238
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 374
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,998
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 61,607
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 229
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,675
Date of updating data: 31.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 153,045
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 135,216
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 17,829
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 171,896
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 3,084
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,272
C. Služby (účtová skupina 51) 41,344
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 14,215
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 465
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 105,433
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,083
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -18,851
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 102,345
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 803
M. Úrokové náklady (562) 27
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 774
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -803
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -19,654
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -20,614
Date of updating data: 31.08.2016
Date of updating data: 31.08.2016