Vytvořte fakturu

BELS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BELS
IČO 31340636
TIN 2020297708
DIČ SK2020297708
Datum vytvoření 25 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELS
Šancová 52
81105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 544 534 €
Zisk 18 851 €
Kapitál 333 523 €
Vlastní kapitál 83 524 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0245246107, 0245246108
Mobile(y) +421907379399
Fax(y) 0245246080
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 123,983
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 123,983
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,682
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 210,331
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 183
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 35,867
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,394
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 104,561
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 334,314
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 102,375
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 8,814
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 68,070
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,851
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 231,939
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 24,763
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 3,312
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 200,741
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,180
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,701
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,405
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 169,455
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,123
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 544,534
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 464,668
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 77,880
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,986
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 515,815
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 330,541
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,948
C. Služby (účtová skupina 51) 53,924
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 95,604
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,070
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 16,050
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 364
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,314
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 28,719
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 144,135
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 7
X. Úrokové výnosy (662) 7
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,021
M. Úrokové náklady (562) 238
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 76
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,707
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,014
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 25,705
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 6,854
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,851
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31340636 TIN: 2020297708 DIČ: SK2020297708
 • Sídlo: BELS, Šancová 52, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Michal Vlado Šancová 52 Bratislava 811 05 25.01.1993
  Ing. Michal Vlado Drieňová 1H Bratislava 821 01 16.07.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Michal Vlado 3 121 € (47%) Šancová 52 Bratislava 811 05
  Ing. Michal Vlado 2 191 € (33%) Drieňová 1H Bratislava 821 01
  Lenka Rusňáková 1 328 € (20%) Štefana Králika 2 Bratislava 841 08
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.12.2010Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   opravy motorov, pracovných strojov a zariadení
   prenájom pracovných strojov a zariadení
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   21.12.2010Zrušeny predmety činnosti:
   zastupovanie zahraničných firiem
   dovoz, nákup, predaj a prenájom strojov a strojných zariadení a náhradných dielcov k nim v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie dovozu stavebných prác
   09.12.2010Nový štatutárny orgán:
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 25.01.1993
   Ing. Michal Vlado Drieňová 1H Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.07.1996
   08.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Vlado Karadžičova 11 Bratislava
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava 811 05
   Ing. Michal Vlado Drieňová 1H Bratislava 821 01
   Lenka Rusňáková Štefana Králika 2 Bratislava 841 08
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Lenka Rusňáková Štefana Králika 2 Bratislava
   Michal Vlado Karadžičova 11 Bratislava
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   08.10.1996Noví spoločníci:
   Lenka Rusňáková Štefana Králika 2 Bratislava
   Michal Vlado Karadžičova 11 Bratislava
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Vlado Karadžičova 11 Bratislava
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   07.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   19.10.1993Noví spoločníci:
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   18.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Bankes & Lovelace Cumberland Place 37 London Veľká Británia
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   Adolf E. Coughman Gt. Cumberland Place 37 London Veľká Británia
   25.01.1993Nové obchodné meno:
   BELS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šancová 52 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zastupovanie zahraničných firiem
   dovoz, nákup, predaj a prenájom strojov a strojných zariadení a náhradných dielcov k nim v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie dovozu stavebných prác
   Noví spoločníci:
   Bankes & Lovelace Cumberland Place 37 London Veľká Británia
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava
   Adolf E. Coughman Gt. Cumberland Place 37 London Veľká Británia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Vlado Šancová 52 Bratislava