Vytvořte fakturu

PRESSBURG Security, Factoring & Contracting - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název PRESSBURG Security, Factoring & Contracting
IČO 31340717
TIN 2020352180
Datum vytvoření 26 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESSBURG Security, Factoring & Contracting
Skuteckého 30
97401
Banská Bystrica
Financial information
Zisk -1 999 €
Kapitál 19 102 €
Vlastní kapitál 7 237 €
Kontaktní informace
Email chlup@psfc.sk
Telefon(y) 0944454554
Fax(y) 0484144067
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,097
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,695
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,402
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,097
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,237
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,772
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 464
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,999
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,860
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,002
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 1,858
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,302
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 11
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 65
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 1,436
C. Služby (účtová skupina 51) 1,129
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 137
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 170
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,436
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,129
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 83
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 83
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -83
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,519
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,999
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015