Vytvořte fakturu

EPK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EPK
IČO 31340750
TIN 2020859104
Datum vytvoření 27 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EPK
Ľudové námestie 1
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 22 335 €
Zisk -2 117 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,119
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,293
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,293
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,293
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,505
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 14,399
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,184
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,184
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,185
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,106
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 17
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,089
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 321
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 321
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,119
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,418
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,232
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 5,250
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -4,018
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,117
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,701
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,701
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,831
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 188
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 682
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 22,336
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 22,335
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 22,335
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,816
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,562
D. Služby (účtová skupina 51) 11,400
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,458
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,302
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,156
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 647
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 647
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,219
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 375
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,481
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,373
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 110
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 110
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -109
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,590
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 527
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 527
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,117
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31340750 TIN: 2020859104
 • Sídlo: EPK, Ľudové námestie 1, 83103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03 12.03.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Karol Kontšek 6 639 € (100%) Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   20.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.03.2015
   19.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Kontšeková Boženy Němcovej 10 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.11.2013
   05.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Oľga Kontšeková Boženy Němcovej 10 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 29.11.2013
   04.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 20.07.2006
   30.09.2011Nové sidlo:
   Ľudové námestie 1 Bratislava 831 03
   29.09.2011Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   31.07.2006Noví spoločníci:
   Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Kontšek Ľudové nám. 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 20.07.2006
   30.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Slávka Benešová Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slávka Benešová Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
   03.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Slávka Benešová Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slávka Benešová Jakubovo nám. 10 Bratislava 811 09
   02.08.2000Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Darina Porubjaková Panská 8 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slávka Kontšeková Jasovská 4 Bratislava 851 01
   22.04.1996Nové sidlo:
   Svätoplukova 31 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   PhDr. Darina Porubjaková Panská 8 Bratislava 811 01
   21.04.1996Zrušené sidlo:
   Jasovská 4 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Slávka Kontšeková Jasovská 4 Bratislava 851 01
   02.11.1995Nové obchodné meno:
   EPK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jasovská 4 Bratislava 851 01
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prevádzkovanie skladov
   sprostredkovanie v oblasti investičnej výstavby
   Noví spoločníci:
   Ing. Slávka Kontšeková Jasovská 4 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Slávka Kontšeková Jasovská 4 Bratislava 851 01
   01.11.1995Zrušené obchodné meno:
   JUMONT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Juriš Sadmelijská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Juriš Sadmelijská 5 Bratislava
   27.01.1993Nové obchodné meno:
   JUMONT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mánesovo nám. 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti investičnej výstavby
   Noví spoločníci:
   Peter Juriš Sadmelijská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Juriš Sadmelijská 5 Bratislava