Vytvořte fakturu

E D U K A - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2016
Basic information
Obchodní název E D U K A
Stav Zničeno
IČO 31340814
TIN 2020298995
DIČ SK2020298995
Datum vytvoření 27 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E D U K A
Špitálska 57
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 106 €
Zisk -3 501 €
Kapitál 16 618 €
Vlastní kapitál -17 584 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421905443065
Date of updating data: 25.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,427
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,121
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 211
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 95
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 8,427
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,906
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 9,959
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 9,959
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -9,360
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,501
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,333
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,333
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 490
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 6
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,077
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,760
Date of updating data: 25.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 3,106
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 2,400
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 706
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,517
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,292
C. Služby (účtová skupina 51) 1,696
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 205
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,324
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,411
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -588
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 130
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -130
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,541
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,501
Date of updating data: 25.01.2016
Date of updating data: 25.01.2016
 • IČO :31340814 TIN: 2020298995 DIČ: SK2020298995
 • Sídlo: E D U K A, Špitálska 57, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Leden 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.01.2016Zrušené obchodné meno:
   E D U K A, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Špitálska 57 Bratislava 811 08
   15.05.2012Nové sidlo:
   Špitálska 57 Bratislava 811 08
   27.01.1993Nové obchodné meno:
   E D U K A, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným