Vytvořte fakturu

TRIGON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRIGON
IČO 31340954
TIN 2020343490
DIČ SK2020343490
Datum vytvoření 28 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIGON
Štefunkova 13
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 078 822 €
Zisk 58 072 €
Vlastní kapitál 465 036 €
Kontaktní informace
Email mail@trigon-plus.sk
webové stránky http://www.trigon-plus.sk
Telefon(y) +421263531242, +421263531241
Fax(y) 0263531240
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 712,123
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 36,474
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 36,474
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 36,474
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 666,620
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 254,106
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 254,106
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 255,701
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 247,084
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 247,084
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,617
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 156,813
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28,684
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 128,129
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 9,029
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 9,029
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 712,123
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 454,896
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 389,189
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 389,189
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,072
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 257,227
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,532
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 5,501
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 31
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 218,428
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 189,438
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 189,438
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,511
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,591
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,432
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 456
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,763
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,437
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,326
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 27,504
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,078,822
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 884,906
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 181,511
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,405
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 996,628
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 717,035
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 45,381
D. Služby (účtová skupina 51) 81,257
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 131,913
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 95,293
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,990
4. Sociální náklady (527, 528) 3,630
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,058
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 11,023
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 11,023
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,961
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 82,194
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 222,744
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,352
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 14
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,338
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,717
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,061
2. Ostatní náklady (562A) 1,061
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 958
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,698
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,365
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 74,829
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,757
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,757
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,072
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31340954 TIN: 2020343490 DIČ: SK2020343490
 • Sídlo: TRIGON, Štefunkova 13, 82103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Patrik Sirota Štefunkova 13 Bratislava 07.11.1996
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  TRIGON PLUS s.r.o. 6 639 € (100%) Dobřejovice 251 70 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.01.1998Nové sidlo:
   Štefunkova 13 Bratislava 821 03
   26.01.1998Zrušené sidlo:
   Milana Marečka 18 Bratislava 841 08
   07.11.1996Nové sidlo:
   Milana Marečka 18 Bratislava 841 08
   Noví spoločníci:
   TRIGON PLUS s.r.o. Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Patrik Sirota Štefunkova 13 Bratislava
   06.11.1996Zrušené sidlo:
   J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   TRIGON PLUS s.r.o. Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Ing. Dušan Černý J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Černý J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Miroslav Kužel Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Ing. Martin Musil Rukavičkářská 1356 Dobříš 263 01 Česká republika
   28.01.1993Nové obchodné meno:
   TRIGON s.r.o.
   Nové sidlo:
   J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   oprava vyhradených elektrických zariadení
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   TRIGON PLUS s.r.o. Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Ing. Dušan Černý J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Černý J. Poničana 7 Bratislava 841 07
   Miroslav Kužel Čestlice 93 Dobřejovice 251 70 Česká republika
   Ing. Martin Musil Rukavičkářská 1356 Dobříš 263 01 Česká republika