Vytvořte fakturu

ROFA SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Obchodní název ROFA SLOVENSKO
IČO 31340962
TIN 2020328904
DIČ SK2020328904
Datum vytvoření 28 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROFA SLOVENSKO
Vlčie hrdlo, P.O.BOX 16
82003
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 395 227 €
Zisk -18 326 €
Kapitál 255 948 €
Vlastní kapitál 81 451 €
Kontaktní informace
Email rofa@rofa.sk
Telefon(y) 0245258948
Mobile(y) 0903702953
Fax(y) 0245258961
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 199,630
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,327
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 21,327
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 21,327
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 175,823
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 21,935
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 496
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 21,439
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 143,545
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 143,427
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,427
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,343
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 106
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 10,237
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,480
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,480
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 199,630
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 63,125
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 28,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 41,525
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 92,023
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -50,498
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,326
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 136,505
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,812
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 4,587
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 4,587
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,225
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 127,503
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 96,452
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,452
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 420
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,607
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,069
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,955
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,190
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,190
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 379,619
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 395,227
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 300,721
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 78,898
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,274
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,334
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 409,913
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 235,042
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,690
D. Služby (účtová skupina 51) 49,400
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 97,896
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 70,372
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 25,425
4. Sociální náklady (527, 528) 2,099
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 497
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,045
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,045
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 793
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,240
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,310
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,686
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 86,487
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,701
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 995
2. Ostatní náklady (562A) 995
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 697
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,009
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,680
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -17,366
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,326
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • IČO :31340962 TIN: 2020328904 DIČ: SK2020328904
 • Sídlo: ROFA SLOVENSKO, Vlčie hrdlo, P.O.BOX 16, 82003, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Mag. Matthias Fiedler Hauptstrasse 140 Klosterneuburg - Weidling 3411 Rakúska republika 12.05.2015
  Ing. Michal Šmidt 38 Bellova Ves 930 52 18.06.2015
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Mag. Matthias Fiedler 8 962 € (90%) Hauptstrasse 140 Klosterneuburg - Weidling 3411 Rakúska republika
  Ing. Peter Alaxin 996 € (10%) Bratislava 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.05.2015Noví spoločníci:
   Mag. Matthias Fiedler Hauptstrasse 140 Klosterneuburg - Weidling 3411 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Matthias Fiedler Hauptstrasse 140 Klosterneuburg - Weidling 3411 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.05.2015
   21.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.01.1993
   20.10.2009Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 821 05
   19.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   16.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 28.01.1993
   15.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Alaxin
   16.06.1999Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo, P.O.BOX 16 Bratislava 23 820 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   15.06.1999Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo, Slovnaft a.s. Bratislava 824 12
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   28.01.1993Nové obchodné meno:
   ROFA SLOVENSKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo, Slovnaft a.s. Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie v oblasti chemicko-analitických prístrojov, laboratórneho zariadenia a výpočtovej techniky
   servis týchto zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Alaxin Gruzínska 28 Bratislava 851 05
   Mag. Mathias Fiedler Göetheho 21 Perchtoldsdorf 2380 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Alaxin