Vytvořte fakturu

ALIN ART & TRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALIN ART & TRADE
IČO 31341021
TIN 2020345382
DIČ SK2020345382
Datum vytvoření 02 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALIN ART & TRADE
Letecká 22
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 342 110 €
Zisk 30 658 €
Kapitál 467 567 €
Vlastní kapitál 144 840 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421244461262
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 239,220
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 239,220
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 172,632
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 347,737
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 117,967
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,425
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 227,345
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 586,957
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 175,499
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 33,326
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 104,211
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 30,658
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 411,458
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 136,832
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 248,718
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 94,183
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,216
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,043
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 151,276
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 283
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 25,625
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 342,110
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 331,863
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 100
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,147
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 296,525
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,419
C. Služby (účtová skupina 51) 184,655
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 12,946
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 825
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 65,835
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,845
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 45,585
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 126,789
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 13,661
M. Úrokové náklady (562) 13,384
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 259
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -13,660
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 31,925
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,267
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 30,658
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015