Vytvořte fakturu

COOPEX REALITY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název COOPEX REALITY
IČO 31341047
TIN 2020328926
DIČ SK2020328926
Datum vytvoření 29 Leden 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COOPEX REALITY
Púchovská 6852/14
83106
Bratislava
Financial information
Zisk -8 444 €
Kapitál 23 946 €
Vlastní kapitál 14 855 €
Kontaktní informace
Email milkova@coopexhold.sk
Telefon(y) 0262801231, 02628012310
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 16,462
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,462
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 80
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 80
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,382
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 16,382
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,462
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,411
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,972
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,186
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,186
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,444
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,051
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,051
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,091
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,434
D. Služby (účtová skupina 51) 400
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,034
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,434
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -400
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 52
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 52
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -50
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,484
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,444
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31341047 TIN: 2020328926 DIČ: SK2020328926
 • Sídlo: COOPEX REALITY, Púchovská 6852/14, 83106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Leden 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Peter Ostrica, Ing. Herlianska 4 Bratislava 821 02 09.03.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Peter Ostrica, Ing. 3 486 € (50%) Herlianska 4 Bratislava 821 02
  COOPEX RENT, s.r.o. 3 486 € (50%) Bratislava 831 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.05.2015Noví spoločníci:
   COOPEX RENT, s.r.o. Púchovská 14 Bratislava 831 06
   11.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   14.12.2005Nové obchodné meno:
   COOPEX REALITY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 6852/14 Bratislava 831 06
   13.12.2005Zrušené obchodné meno:
   COOPEX-REALITY spoločnosť s ručením obmedzeným COOPEX-REALITY spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 832 04
   15.05.2004Noví spoločníci:
   Peter Ostrica , Ing. Herlianska 4 Bratislava 821 02
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Ostrica , Ing. Herlianska 4 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 09.03.2004
   14.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   19.12.2003Noví spoločníci:
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.2003Zrušeny spoločníci:
   COOPEX, s.r.o. IČO: 31 401 678 Za kasárňou 1 Bratislava
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Novák Lotyšská 18 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   02.11.2000Noví spoločníci:
   COOPEX, s.r.o. IČO: 31 401 678 Za kasárňou 1 Bratislava
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   01.11.2000Zrušeny spoločníci:
   COOPEX, s.r.o. IČO: 31 401 678 Za kasárňou 1 Bratislava
   JUDr. Dušan Holub Veternicova 22 Bratislava
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   29.11.1999Nové predmety činnosti:
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softwaru a hardwaru
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   vedenie účtovníctva
   prenájom motorových vozidiel
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   prieskum trhu
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom.
   poskytovanie prechodného ubytovania v súkromí s kapacitou do 10 lôžok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Novák Lotyšská 18 Bratislava Skončenie funkcie: 18.12.2002
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   28.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   24.09.1999Noví spoločníci:
   COOPEX, s.r.o. IČO: 31 401 678 Za kasárňou 1 Bratislava
   23.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   22.01.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Dušan Holub Veternicova 22 Bratislava
   Jaroslav Lanák Veternicova 33 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   21.01.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Dušan Holub Levárska 3 Bratislava
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   05.03.1997Nové sidlo:
   Za kasárňou 1 Bratislava 832 04
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   04.03.1997Zrušené sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Krajča , CSc. Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adamiho 3 Bratislava
   18.06.1993Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
   Noví spoločníci:
   JUDr. Dušan Holub Levárska 3 Bratislava
   Ing. František Krajča , CSc. Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   17.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adamiho 3 Bratislava
   28.04.1993Noví spoločníci:
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Lanák Sawickej 3 Bratislava
   29.01.1993Nové obchodné meno:
   COOPEX-REALITY spoločnosť s ručením obmedzeným COOPEX-REALITY spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Nákup, predaj a prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adamiho 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Ostrica Studenohorská 1 Bratislava
   JUDr. Ľubomír Schweighofer Adamiho 3 Bratislava