Vytvořte fakturu

SOUND STUDIO EXCELLENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.10.2015
Basic information
Obchodní název SOUND STUDIO EXCELLENT
Stav Zničeno
IČO 31341055
TIN 2020896097
DIČ SK2020896097
Datum vytvoření 01 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOUND STUDIO EXCELLENT
Dolná ružová 225/11
96901
Banská Štiavnica
Financial information
Prodej a příjem 27 944 €
Zisk 5 305 €
Kapitál 56 543 €
Vlastní kapitál -54 596 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0911431993
Mobile(y) 0911431993
Date of updating data: 13.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 7,151
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 7,151
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,151
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,669
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,619
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,520
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 40,820
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -49,292
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -61,900
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,305
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 90,112
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 65,112
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,199
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,058
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 52,855
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,000
Date of updating data: 13.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 27,944
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 27,859
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 21,613
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,292
C. Služby (účtová skupina 51) 4,554
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,090
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,237
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 440
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,331
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,013
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 66
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 63
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -66
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,265
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,305
Date of updating data: 13.10.2015
Date of updating data: 13.10.2015
 • IČO :31341055 TIN: 2020896097 DIČ: SK2020896097
 • Sídlo: SOUND STUDIO EXCELLENT, Dolná ružová 225/11, 96901, Banská Štiavnica
 • Datum vytvoření: 01 Únor 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.10.2015Zrušené obchodné meno:
   SOUND STUDIO EXCELLENT, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dolná ružová 225/11 Banská Štiavnica 969 01
   27.02.2014Nové sidlo:
   Dolná ružová 225/11 Banská Štiavnica 969 01
   01.07.2004Nové obchodné meno:
   SOUND STUDIO EXCELLENT, s.r.o.
   01.02.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným