Vytvořte fakturu

SASCHA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SASCHA
IČO 31341110
TIN 2020328937
DIČ SK2020328937
Datum vytvoření 02 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SASCHA
Nákupná 1
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 671 133 €
Zisk 870 €
Kapitál 339 592 €
Vlastní kapitál 269 805 €
Kontaktní informace
Email saschasro@stonline.sk
Mobile(y) +421908706975
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 313,465
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 231,964
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 231,964
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 202,168
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,261
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,535
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,692
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 65,710
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 65,710
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 8,940
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 8,940
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,940
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 5,042
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,026
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,016
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,809
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,809
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 313,465
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 262,575
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 254,402
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 254,402
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 870
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,890
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 135
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 135
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 46,382
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 29,808
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,808
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,973
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,603
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,291
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,802
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 905
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,373
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,373
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 626,873
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 671,133
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 626,873
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,260
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 664,507
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 508,523
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,285
D. Služby (účtová skupina 51) 31,251
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 86,837
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 62,456
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 21,782
4. Sociální náklady (527, 528) 2,599
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,334
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,276
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,276
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,252
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,749
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,626
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,814
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,876
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 160
2. Ostatní náklady (562A) 160
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,716
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,876
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,750
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 870
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31341110 TIN: 2020328937 DIČ: SK2020328937
 • Sídlo: SASCHA, Nákupná 1, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 02 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava 02.02.1993
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Eva Rigová 6 639 € (100%) Bancíkovej 9 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   27.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.1993
   26.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   17.12.1998Noví spoločníci:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   02.02.1993Nové obchodné meno:
   SASCHA, s r. o.
   Nové sidlo:
   Nákupná 1 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod s drogistickým, textilným, prie myselným tovarom, balenými trvanlivými potravinárskymi výrobkami, ovocím, zeleninou, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi v spotrebiteľskom balení
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Eva Rigová Bancíkovej 9 Bratislava