Vytvořte fakturu

CHEMAT computer service - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CHEMAT computer service
IČO 31341209
TIN 2020325505
DIČ SK2020325505
Datum vytvoření 03 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHEMAT computer service
M. R Štefánika 116
97271
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 146 152 €
Zisk 5 191 €
Kapitál 96 578 €
Vlastní kapitál 21 549 €
Kontaktní informace
Email novaky@chematcs.sk
Telefon(y) 0465461280
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 71,153
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,815
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,815
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,815
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,031
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,185
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,185
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,812
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,812
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,812
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 46,034
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 229
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 45,805
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 307
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 307
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,153
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,741
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 54,261
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,766
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,766
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -41,116
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 27,862
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -68,978
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,191
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 44,412
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,426
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,426
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 39,713
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 17,219
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,219
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,777
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,784
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,101
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,832
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,273
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,273
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 146,178
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 146,152
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 8,393
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 137,742
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 139,187
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 7,210
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,357
D. Služby (účtová skupina 51) 50,102
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 62,577
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 44,678
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,726
4. Sociální náklady (527, 528) 2,173
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 454
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,981
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,981
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,506
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,965
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 78,466
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 27
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 302
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 246
2. Ostatní náklady (562A) 246
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 56
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -275
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,690
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,499
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,499
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,191
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31341209 TIN: 2020325505 DIČ: SK2020325505
 • Sídlo: CHEMAT computer service, M. R Štefánika 116, 97271, Bratislava
 • Datum vytvoření: 03 Únor 1993
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.09.2008Nové sidlo:
   M. R Štefánika 116 Nováky 972 71
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 03.09.2008
   18.09.2008Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 1 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava 821 07
   Erik Hajdyla Wolkrova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   27.06.2005Noví spoločníci:
   Erik Hajdyla Wolkrova 5 Bratislava 851 01
   10.09.2004Nové sidlo:
   Radničné nám. 1 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hrádel Hlboká 743/16 Bystričany 972 45
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza 971 01
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hrádel Hlboká 743/16 Bystričany 972 45 Vznik funkcie: 27.01.1997
   09.09.2004Zrušené sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   04.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   03.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   15.02.1999Noví spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   14.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   27.01.1997Noví spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Ing. Miroslav Ligač P.J.Šafárika 18/14 Prievidza
   Nový štatutárny orgán:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Roman Hrádel SNP 382 Bystričany
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   26.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Erik Hajdyla
   Ing. Vladimír Kanáš
   03.02.1993Nové obchodné meno:
   CHEMAT computer service s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava 826 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie software na zákazku/
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   marketingová a sprostredkovacia činnosť v oblasti výpočtovej techniky. /počítačová, meracia, regulačná a komunikačná technika/
   Noví spoločníci:
   Erik Hajdyla Hálova 9 Bratislava
   Ing. Vladimír Kanáš Bodrocká 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Erik Hajdyla
   Ing. Vladimír Kanáš