Vytvořte fakturu

Partners Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.01.2016
Basic information
Obchodní název Partners Slovakia
IČO 31341314
TIN 2020305485
DIČ SK2020305485
Datum vytvoření 03 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Partners Slovakia
Obchodná 42
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 218 480 €
Zisk 8 459 €
Kapitál 423 301 €
Vlastní kapitál -534 001 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252731206, +421252731218, +421252731219
Date of updating data: 29.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 230,719
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 145,027
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 29,019
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,558
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 18,936
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,109
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 65,513
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 316,277
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -525,542
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 331,939
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 331,939
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 449
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 12,338
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -878,727
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,459
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 841,819
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 495
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 140,376
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 87,344
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,256
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 43,396
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,380
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,884
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 694,464
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 600
Date of updating data: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 218,480
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 216,026
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,454
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 181,056
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 42,685
C. Služby (účtová skupina 51) 54,386
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 34,566
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,590
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 32,604
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,225
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 37,424
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 118,955
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 172
X. Úrokové výnosy (662) 172
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 26,196
M. Úrokové náklady (562) 18,213
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,983
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -26,024
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,400
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,941
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,459
Date of updating data: 29.01.2016
Date of updating data: 29.01.2016