Vytvořte fakturu

GEBRÜDER WEISS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název GEBRÜDER WEISS
IČO 31341381
TIN 2020328948
DIČ SK2020328948
Datum vytvoření 08 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEBRÜDER WEISS
Diaľničná cesta 20
90301
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 31 606 507 €
Zisk 456 249 €
Kapitál 16 316 848 €
Vlastní kapitál 11 699 536 €
Kontaktní informace
Email sales.slovakia@gw-world.com
webové stránky http://www.gw-world.sk
Telefon(y) +421233066506, +42118208
Fax(y) 0233066516, 0233066520
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,841,508
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,930,410
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,930,410
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,265,848
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 664,562
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,718,052
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,369,204
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,094,405
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,096
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,040,309
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 269,559
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,240
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,348,848
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 504
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,348,344
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,193,046
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 117,019
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,076,027
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,841,508
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,994,219
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 100,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 100,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 10,427,970
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,000
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,000
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 456,249
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,840,595
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 19,487
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 19,487
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,750,459
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,496,025
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,960
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,491,065
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 142,494
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 91,119
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,821
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 70,649
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 66,649
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 6,694
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 6,694
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 31,457,949
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 31,606,507
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 31,457,949
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 18,890
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 129,668
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,035,175
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 270,628
D. Služby (účtová skupina 51) 26,443,608
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,203,922
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,276,913
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 819,957
4. Sociální náklady (527, 528) 107,052
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 68,093
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 762,683
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 762,683
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 8,549
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -21,130
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 298,822
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 571,332
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,743,713
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,106
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,916
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,916
XII. Kurzové zisky (663) 20,190
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,903
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 12,889
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17,014
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,797
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 563,535
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 107,286
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 107,286
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 456,249
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31341381 TIN: 2020328948 DIČ: SK2020328948
 • Sídlo: GEBRÜDER WEISS, Diaľničná cesta 20, 90301, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Dipl.-Bw. Jürgen Bauer Laverangasse 76 Viedeň 1130 Rakúska republika 02.01.2008
  Markus Jelleschitz Josef-Höfle-Gasse 40/4 Baden bei Wein 2500 Rakúsko 22.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  GW International Holding GmbH 100 000 € (100%) a-6923 Lauternach Rakúsko
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.05.2014Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   29.01.2011Nové sidlo:
   Diaľničná cesta 20 Senec 903 01
   28.01.2011Zrušené sidlo:
   Diaľničná cesta 2 Senec 903 01
   23.12.2010Nové obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
   22.12.2010Zrušené obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS, s r.o.
   14.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Markus Jelleschitz Josef-Höfle-Gasse 40/4 Baden bei Wein 2500 Rakúsko Vznik funkcie: 22.12.2009
   21.07.2009Noví spoločníci:
   GW International Holding GmbH Bundesstraße 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   20.07.2009Zrušeny spoločníci:
   GW International Holding GmbH Bundesstrasse 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   06.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Krúpa Silvánska 459/7 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.01.2008
   19.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Dipl.-Bw. Jürgen Bauer Laverangasse 76 Viedeň 1130 Rakúska republika Vznik funkcie: 02.01.2008
   Ing. Ján Krúpa Silvánska 459/7 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 02.01.2008
   18.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Thomas Moser Erdamsbergerstrasse 15 Wilhering A-4073 Rakúsko Vznik funkcie: 01.09.2006
   04.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Thomas Moser Erdamsbergerstrasse 15 Wilhering A-4073 Rakúsko Vznik funkcie: 01.09.2006
   03.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Mrázová Šintavská 22 Bratislava Vznik funkcie: 12.02.1996
   15.07.2006Nové predmety činnosti:
   šitie, žehlenie a úprava odevov a textilných výrobkov
   12.05.2005Nové sidlo:
   Diaľničná cesta 2 Senec 903 01
   11.05.2005Zrušené sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   22.05.2003Nové obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS, s r.o.
   Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   21.05.2003Zrušené obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS-BRATISLAVA, s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   19.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Mrázová Šintavská 22 Bratislava Vznik funkcie: 12.02.1996
   18.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Mrázová Šintavská 22 Bratislava
   08.09.1998Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
   07.09.1998Noví spoločníci:
   GW International Holding GmbH Bundesstrasse 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   06.09.1998Zrušeny spoločníci:
   GEBRÜDER WEISS Ges.m.b.H., Internationale Spedition Bundesstrasse 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   04.09.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie dopravných služieb
   prevádzkovanie colných skladov
   vybavovanie colnej deklarácie
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   zasielateľstvo
   03.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   a) uzatváranie a vykonávanie zasielateľských, komisionárskych obchodov, a sprostredkovanie dopravných obchodov, v tuzemsku a v zahraničí, pomoc pri preclievaní tovaru pri dovoze a vývoze, ako aj skladovanie a uloženie tovaru, najmä preberanie zasielateľských vrátane vedľajších činností
   b) výkon prác na objednávku prostredníctvom výpočtovej techniky
   c) uzatváranie a vykonávanie obchodov súvisiacich s predmetom podnikania uvedeným v bodoch a) a b)
   20.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Mrázová Šintavská 22 Bratislava
   19.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Paul Novák Plzeňská 152 Praha Česká republika
   08.02.1993Nové obchodné meno:
   GEBRÜDER WEISS-BRATISLAVA, s r.o.
   Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 826 48
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a) uzatváranie a vykonávanie zasielateľských, komisionárskych obchodov, a sprostredkovanie dopravných obchodov, v tuzemsku a v zahraničí, pomoc pri preclievaní tovaru pri dovoze a vývoze, ako aj skladovanie a uloženie tovaru, najmä preberanie zasielateľských vrátane vedľajších činností
   b) výkon prác na objednávku prostredníctvom výpočtovej techniky
   c) uzatváranie a vykonávanie obchodov súvisiacich s predmetom podnikania uvedeným v bodoch a) a b)
   Noví spoločníci:
   GEBRÜDER WEISS Ges.m.b.H., Internationale Spedition Bundesstrasse 110 a-6923 Lauternach Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Paul Novák Plzeňská 152 Praha Česká republika