Vytvořte fakturu

BMTI SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BMTI SK
IČO 31341403
TIN 2020341543
DIČ SK2020341543
Datum vytvoření 08 Únor 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BMTI SK
Mlynské Nivy 61/A
82518
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 8 009 708 €
Zisk 73 795 €
Kapitál 1 892 679 €
Vlastní kapitál 153 760 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0455320805, 0455323143, 0455332475, 0455332479, 0455479842, 0556999450, 0556999451, 0556999452, 0232
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,201,521
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 799,893
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 799,893
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 788,402
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 11,491
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,410,944
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,109
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 31,109
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,369,159
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,368,612
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,368,612
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 547
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,676
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,519
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,157
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -9,316
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -9,316
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,201,521
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 227,556
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,195
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,320
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 117,246
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 299,219
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -181,973
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,795
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,973,965
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,286
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,180
12. Odložený daňový závazek (481A) 14,106
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,896,135
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,020,747
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,020,747
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 47,969
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 32,142
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 17,226
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 778,051
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 58,544
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,724
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 38,820
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,439,357
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 8,009,708
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,370
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 864,184
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,563,803
V. Aktivace (účtová skupina 62) 84,611
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 60,946
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 424,794
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,885,135
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 11,370
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,885,227
D. Služby (účtová skupina 51) 4,018,654
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,578,888
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,134,378
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 394,218
4. Sociální náklady (527, 528) 50,292
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,083
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 206,754
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 206,754
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 56,034
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 118,125
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 124,573
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,608,717
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 833
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 832
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,283
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 19,025
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 19,025
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,124
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,134
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,450
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 101,123
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 27,328
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 39,774
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -12,446
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 73,795
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31341403 TIN: 2020341543 DIČ: SK2020341543
 • Sídlo: BMTI SK, Mlynské Nivy 61/A, 82518, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Únor 1993
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Murín 131 Tŕnie 962 34 09.03.2006
  Ing. Tomáš Vyskočil 303 Suchohrdly u Znojma 669 02 Česká republika 12.02.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  BMTI - Baumaschinentechnik International GmbH 3 320 € (10%) Trumau 2521 Rakúska republika
  SBS Strabag Bau Holding Service GmbH 29 875 € (90%) Spittal an der Drau 9800 Rakúska republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Murín 131 Tŕnie 962 34 Vznik funkcie: 09.03.2006
   08.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Sauer Sadová 17 Letovice 679 61 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2003
   12.10.2004Noví spoločníci:
   BMTI - Baumaschinentechnik International GmbH Stiftsgasse 1 Trumau 2521 Rakúska republika
   SBS Strabag Bau Holding Service GmbH Ortenburgerstrasse 27 Spittal an der Drau 9800 Rakúska republika
   11.10.2004Zrušeny spoločníci:
   BMTI - Baumaschinentechnik International GmbH Salzburger Strasse 323 Linz 4021 Rakúsko
   05.02.2004Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 825 18
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tomáš Sauer Sadová 17 Letovice 679 61 Česká republika Vznik funkcie: 22.12.2003
   04.02.2004Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 827 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Nádaská Martinengova 26 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 26.09.2000 Skončenie funkcie: 22.12.2003
   30.04.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Nádaská Martinengova 26 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 26.09.2000 Skončenie funkcie: 22.12.2003
   Ing. Tomáš Vyskočil 303 Suchohrdly u Znojma 669 02 Česká republika Vznik funkcie: 12.02.2003
   29.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Viera Nádaská Martinengova 26 Bratislava 811 02
   16.02.2001Nové obchodné meno:
   BMTI SK, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   opravy motorových vozidiel
   opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov
   mechanické opravy stavebných strojov, nástrojov a prístrojov
   prenájom hnuteľnosí v rozsahu voľnej živnosti
   výroba strojov - mechanických častí
   výroba oceľových stavebných dielov a konštrukcií
   zámočníctvo
   Noví spoločníci:
   BMTI - Baumaschinentechnik International GmbH Salzburger Strasse 323 Linz 4021 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Nádaská Martinengova 26 Bratislava 811 02
   15.02.2001Zrušené obchodné meno:
   STUAG - SLOVENSKO, s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstätte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Považanová Kaštieľská 1/A Bratislava
   26.08.1999Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 61/A Bratislava 827 24
   Noví spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstätte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Považanová Kaštieľská 1/A Bratislava
   25.08.1999Zrušené sidlo:
   Vígľašská 3 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstädtte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Fajnor Vígľašská 3 Bratislava
   27.11.1996Nové sidlo:
   Vígľašská 3 Bratislava 851 07
   26.11.1996Zrušené sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 832 24
   03.05.1996Noví spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstädtte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   02.05.1996Zrušeny spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstädtte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   08.02.1993Nové obchodné meno:
   STUAG - SLOVENSKO, s r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 832 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, mimo tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   STUAG Bau-Aktiengesellschaft Seilerstädtte 18-20 Viedeň 1015 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Fajnor Vígľašská 3 Bratislava